עמוד:18

מספרי העמודים בספר מסודרים מימין לשמאל משום שזהו כיוון הכתיבה בעברית . בכתיבת מספרים ברצף , לעומת זאת , כותבים משמאל לימין לפי כיוון הכתיבה במתמטיקה . אין צורך לציין זאת במפורש לפני התלמידים , אך יש להיות מודעים לכך למקרה שהתלמידים עצמם יעלו זאת או שייווצר בלבול או קושי כתוצאה מכך . בפעילויות 10 - ו 9 ) עמוד ) 16 נתון מספר בכל סעיף , והתלמידים משלימים את המספר הבא ( פעילות ( 9 או הקודם ( פעילות . ( 10 פעילות מקדימה כהקדמה לפעילויות 12 - ו 11 ) עמוד ) 16 מומלץ לבצע עם התלמידים את הפעילות הזו : הוספה והורדה אבזרים : צלחת , עצמים קטנים כלשהם – פקקים , חרוזים , אבנים וכדומה מניחים על צלחת מספר כלשהו של עצמים ( למשל . ( 16 מונים אותם עם התלמידים ומסמנים את המספר המתאים על נחש המספרים . כל תלמיד בתורו מוסיף עצם אחד לצלחת או מוציא עצם אחד לפי בחירתו , ולאחר מכן אומר כמה עצמים יש על הצלחת . משנים את הסימון על נחש המספרים . אפשר לכתוב את המספרים שהתלמידים אומרים זה תחת זה . בסוף אפשר לעקוב אחר הרשימה שהתקבלה ולהסיק בכל שלב אם הייתה הורדה של עצם או הוספה . פעילויות 12 - ו 11 עם המורה ) עמוד ) 16 כוללות קטעי קריאה שמקריאים לתלמידים . קטעים דומים לאלה מוכרים לתלמידים מהפרק הכרת המספרים עד 10 ( ספר , 1 עמ' , 26 פעילויות , ( 9 - ו 7 ומטרתם לקשר בין הוספה והורדה של 1 לבין המספר הבא והמספר הקודם ברצף . בפעילויות הבאות יורחב העיסוק בכך מעבר למה שנידון בפרקים הקודמים . מומלץ לחזור על השאלות שבפעילויות 12 - ו 11 גם במספרים אחרים . אפשר לעשות זאת כמשחק : בכל פעם שתלמיד עונה נכון על השאלה ( כמה תפוחים יש עכשיו בסל , (? הוא בוחר מספר חדש , ואז חוזרים על אותו הסיפור בשינוי המספר למספר שבחר התלמיד . אפשר להציע לתלמידים להיעזר בנחש המספרים בפתרון השאלות . אפשר לבקש מהתלמידים להתאים תרגיל לכל קטע . דיון כזה יכול לשמש הקדמה לפעילויות . 14-13 בפרק הכרת המספרים עד 10 הסתפקנו ברמיזה אינטואיטיבית לקשר בין מספרים שכנים לבין הוספה והורדה של . 1 כעת התלמידים כבר מכירים את משמעות החיבור והחיסור ובשלים לעיסוק מעמיק יותר בקשר בין ' המספר הבא' ובין הפעולה ' + 1 ' ובין ' המספר הגדול ב , ' 1 - וכן בקשר בין 'המספר הקודם' ובין הפעולה ' -1 ' ובין 'המספר הקטן ב . ' 1 - בפעילויות 14 - ו 13 ) עמוד ) 17 התלמידים פותרים תרגילים המתאימים לסיטואציה של חיבור 1 ( פעילות ( 13 וחיסור 1 ( פעילות . ( 14 התרגילים הם למעשה ביטוי פורמלי של סיפורי התפוחים מפעילויות . 12-11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר