עמוד:17

בשורה האחרונה תלמידים עלולים לסמן בטעות כך : טעות כזו משמשת הזדמנות מצוינת לדון על חשיבות סדר כתיבת הספרות בכל מספר . אפשר לבקש מהתלמידים שטעו : " קראו בבקשה בקול את המספרים שסימנתם כאן לפי סדר הופעתם " . יהיו תלמידים שבזמן קריאת המספרים יבחינו בטעותם . מאלה שעדיין לא ישימו לב לטעות אפשר לבקש לכתוב את המספרים האלה על דף ולהשוות בין מה שכתבו לבין השורה בתפזורת . אפשר גם להשוות למספרים שעל הנחש . מומלץ לשאול אם יש בכיתה תלמידים שיודעים איך קוראים את המספרים האלה . ( 21 - ו 41 ) עבודה במחברת : התלמידים כותבים במחברת את רצפי המספרים שמצאו בפעילות . לכל רצף הם מוסיפים עוד מספר אחד . בפעילות מושית הבלשית ) עמוד ) 14 התלמידים בוחרים בעצמם ד ְ גם שאורכו 3 עיגולים וצובעים לפיו . אפשר לבחור דגם שיש בו שלושה צבעים שונים או שני צבעים שאחד מהם מופיע פעמיים . לפעמים התלמידים צובעים את הזחל בשני צבעים לסירוגין ( אדום , כחול , אדום , כחול וכו ( ' ומתייחסים לזה כדגם שאורכו , 3 כלומר , מסמנים על השלט אדום , כחול , אדום . כדי להימנע מטעות זו אפשר להציע לתלמידים לסמן קו לאחר כל שלושה עיגולים , ולוודא שבכל שלשה כזו מופיע הדגם שבחרו . עמודים 18-15 פעילויות 16-8 עוסקות בשני ה"שכנים" של כל מספר – המספר הקודם והמספר הבא ( העוקב . ( כמו בפרק " הכרת המספרים עד " 10 גם כאן אין משתמשים במינוח " מספר עוקב , " משום שהוא אינו אינטואיטיבי ועלול ליצור בלבול . בפעילויות 10-8 עוסקים ברצף המספרים במשמעות של סדר . בפעילויות 16-11 עוסקים ברצף המספרים במשמעות של כמות הגד ֵ לה או קט ֵ נה ב . 1 - פעילות 8 פותחת את העיסוק בנושא בסיטואציה יום - יומית ומוכרת מאוד – סדר העמודים בספר . אפשר לפתוח את הפעילות בשאלה על העמוד שבו הפעילות נמצאת ( עמוד : ( 15 " אנחנו עובדים עכשיו בספר בעמוד . 15 האם תוכלו לומר לי , בלי לבדוק , מה היה העמוד הקודם ? איזה מספר יהיה כתוב על העמוד הבא " ? אפשר כמובן להרחיב את הפעילות תוך שימוש במספרי עמודים נוספים . סעיף ד עלול להיות מעט קשה יותר בגלל המעבר לעשרת חדשה , מ . 20 - ל 19 -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר