עמוד:14

ב . רצף המספרים ) עמודים ) 18-11 ביחידה זו מרחיבים את העיסוק בסדר המספרים גם למספרים בעשרת השנייה . במתמטיקה כיוון הקריאה הוא תמיד משמאל לימין וכך גם המספרים מסודרים . המספרים הקודמים למספר מסוים ( המספרים שלפניו ) נמצאים משמאלו , והמספרים שאחריו – מימינו . בפעילויות שביחידה ב התלמידים משלימים מספרים חסרים ברצף , מוצאים מספרים בין שני מספרים נתונים וכן מוצאים את המספר הקודם למספר נתון ואת המספר הבא אחריו ( העוקב . ( נוסף על כך עוסקים בהרחבה בקשר שבין המספר הבא ( או הקודם ) ובין המספר הגדול ב 1 - ( או הקטן ב ( 1 - ובין חיבור ( או חיסור ) של . 1 הקישור בין המושגים נעשה דרך המשמעות הכמותית של הוספה של עצם לקבוצת עצמים ( או הוצאה של עצם מקבוצת עצמים . ( כמו בפרק הכרת המספרים עד 10 גם כאן התלמידים נעזרים בנחש מספרים שבמארז האבזרים - נחש שכתובים עליו המספרים . 20-0 על הנחש אפשר לסמן מספרים במ ַ צב ֵ ע ( טוש ) מחיק ולמחוק לפי הצורך . פעילויות פתיחה כהקדמה ליחידה זו אפשר לבצע עם התלמידים את הפעילויות המוצעות בהמשך . הפעילויות זהות לפעילויות המתאימות ליחידה " רצף המספרים" בפרק הכרת המספרים עד , 10 אך מתמקדות בתחום המספרים . 20-0 א . נחש המספרים אבזרים : נחש המספרים שבמארז האבזרים לתלמיד דיון - מהו המספר הקטן ביותר בנחש ? - מהו המספר הגדול ביותר ? - איפה כתוב ... ( למשל ?( 16 - מהו המספר הבא אחרי ?( 16 ) ... מהו המספר הקודם ל ?( 16 ) ... - אילו מספרים נמצאים לפני ?( 16 ) ... - אילו מספרים נמצאים בין ... ( למשל ... ל ( 11 ( למשל ?( 16 ( חוזרים על השאלות במספרים אחרים ( . ב . מסתדרים לפי הסדר אבזרים : יש להכין כרטיסים גדולים של המספרים 20-9 כך שיהיה אפשר לתלות כרטיס על כל תלמיד או להדביק עליו ( כרטיסים שמוצמדים אליהם שרוכים או סקוטש , כרטיסים המודבקים על כתרי נייר וכדומה . ( בוחרים 12 תלמידים ומחלקים להם את המספרים , 20-9 מספר אחד לכל תלמיד . התלמידים שנבחרו צריכים לעמוד לפי הסדר מול תלמידי הכיתה , כך שהמספרים המופיעים עליהם יהיו מסודרים משמאל לימין .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר