עמוד:9

משימת רשות : כל זוג תלמידים מקבל טבלת מה ? כמה ? ומסכם בה כמה מדבקות הדביק מכל צבע . בטור המה ? אפשר לצייר עיגולים בצבע המתאים . כל הזוגות תולים את הדפים שלהם על הקיר לפי סדר המספרים . דפים שבהם אותו המספר תולים זה תחת זה . אם התלמידים הכינו טבלאות , תולים כל טבלה ליד הדף המתאים לה . דנים בשאלות כמו אלה : מה המספר הכי קטן ? באיזה צד נתלה אותו ? מה המספר הבא אחריו ? שאלות לדיון על העבודות התלויות ( יש להתאים את השאלות לתוצרי התלמידים : ( - בוחרים מספר שיש לו שתי עבודות ושואלים : במה שתי העבודות האלה דומות ובמה הן שונות ? ( דוגמאות לתשובות אפשריות : בשתי העבודות יש אותה כמות כוללת של מדבקות , אבל סידור המדבקות על הדף שונה וגם כמות המדבקות מכל צבע שונה ( . - האם יש עבודות שבהן קל יותר למנות את המדבקות ? ( לפעמים קל לזהות את הכמות הכוללת לפי סידור המדבקות או לפי החלוקה של הצבעים ( . - אילו מהמספרים שבעבודות גדולים מ ( 20-11 ) ? 10 - - האם יש בכיתה שלנו דברים שכמותם גדולה מ 10 - ומתאימה לאחד המספרים שבעבודות ? מה וכמה ? ( דוגמאות אפשריות : מספר השולחנות , מספר הבנים , מספר הבנות ) הפעילויות בספר לתלמיד עמודים 9-5 פעילויות 5-1 קשורות זו לזו וגם לציור הפתיחה . אפשר להציגן לתלמידים כמשימות בתוך סיפור מתמשך שהנושא שלו הוא יום ההולדת של איתי . להלן הסבר על כל פעילות . השורות הראשונות בהסבר הן הצעה כיצד להציג את הפעילות לתלמידים כחלק מסיפור . פעילות 1 כמו שראינו בעמוד הקודם , איתי חוגג יום הולדת . הוא מכין את השולחן ל 12 - חוגגים ( כולל איתי עצמו ) - בואו נעזור לו . התלמידים מקיפים 12 פריטים מכל סוג . כדי להקיף 12 פריטים אין צורך למנות את הכמות כולה . במקצת הסעיפים מומלץ לדון על הדרכים השונות שבהן הקיפו התלמידים 12 פריטים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר