עמוד:3

המספרים עד - 20 הכרה ומבנה תוכן העניינים מבוא לפרק 4 ..................................................... ציור פתיחה 6 ..................................................... א . מספרים וכמויות 8 ............................................ ב . רצף המספרים 14 .............................................. ג . השוואת מספרים וכמויות 20 ........................... ד . מספרים זוגיים ומספרים אי - זוגיים 29 .......... ה . מבנה המספרים 37 .............................. 20-11 ו . ישר המספרים 55 ............................................... נספחים 129 ............................................................ אבזרים לפרק דסקיות , דף פסים מחיק , מדבקות וכרטיסים לגזירה ( במארז האבזרים )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר