עמוד:53

פרק ט : הקהילה היהודית בפראג הקהילה היהודית והשלטון בפראג שאלה מנחה : כיצד השפיעה המתיחות הדתית בפראג על גורלה של הקהילה היהודית ? א . ציוני דרך בתולדות הקהילה היהודית בפראג הקהילה היהודית בפראג היא אחת מהקהילות העתיקות באירופה . במשך ימי הביניים סבלו יהודי העיר מפרעות וגזרות . הגדרתם כ"עבדי האוצר" העניקה להם את הגנת המלך . ב . הקהילה היהודית בפראג במאה : 16-ה בין גירוש לקבלת זכויות במאה 16-ה חל שיפור במעמדם של היהודים בעיר , תחומי העיסוק הכלכלי שלהם התרחבו ומספרם גדל עד לגירושם בשנת . 1541 גורלם של רוב היהודים המגורשים היה רע ומר אבל לאחר כמה שנים חזר בו המלך מצו הגירוש והיהודים חזרו עד ששוב גורשו וחוזר חלילה . בימיו של רודולף 2-ה הם זכו לפריבילגיות נדיבות ומספרם גדל . שאלות לדיון אילו מאפיינים מחיי היהודים בימי הביניים בארצות הנצרות באים לידי ביטוי בגורלה של הקהילה היהודית בפראג ? מה היו תחומי העיסוק של היהודים בעיר ? מה היה הרקע לגירושם של היהודים מן העיר ומה היה הרקע לחזרתם ? ההנהגה והציבור של הקהילה היהודית בפראג שאלה מנחה : מה הפך את הקהילה היהודית בפראג לקהילה מרכזית בבוהמיה ? פעילות מקדימה סקירת כותרות הסעיף מלמדת על חיי קהילה תוססים ועל פריחה רוחנית . כותרות הסעיף : א . הרובע היהודי : מבנה שטח ומוסדות ב . הארגון המינהלי של הקהילה היהודית ג . קיטוב חברתי בקהילה היהודית : מיעוט עשיר ורוב עני ד . יהודי החצר משתלבים בכלכלה של בוהמיה ה . פריחה בחיי התרבות של יהודי פראג

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר