עמוד:100

המאמר דן בתפקידה של שארית הפלטה בעיצוב ההיסטוריה היהודית שלאחר השואה . מהמחקר עולה כי המחנות היוו מעין מודל של מעבר הדרגתי מאירופה לחיים חדשים בישראל ובאמריקה . המאמר מצביע על המנגנון המיוחד והחד - פעמי שנוצר ב"חברה במעבר . " במנגנון הזה – החל תהליך עיצובה המורכב של זהות לאומית יהודית חדשה , פוסט-שואתית . . 3 על העקורים ראו באתר תולדוט הערך עקורים מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 8404 " הבריחה" – הגירה בלתי לגאלית אך מאורגנת ליקוט מידע . 1 כיצד השפיע הפוגרום בקילצה על תנועת הבריחה ? . . 2 מי היו יוזמי הבריחה ? . 3 מה היה היקפה של תנועת הבריחה ? . 4 מה היה יחסם של חיילי בעלות הברית לתנועת הבריחה ? להרחבה על תנועת הבריחה ראו באתר תולדוט , הערך ' בריחה' מתוך האנציקלופדיה של השואה h ttp : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16078 ספרות : חנוך ברטוב : פצעי בגרות , עם עובד , 1965 , תיאור המפגש של חייל בבריגאדה היהודית , ברטוב עצמו , עם ניצולי השואה . . 2 מחנות העקורים ליקוט מידע . 1 מהי ההגדרה של " עקורים " ? . 2 מי היו הגורמים שטיפלו בע קורים היהודים ? . 3 מה היו התנאים במחנות העקורים ? . 4 כיצד השפיע דו"ח הריסון על גורל העקורים ? ניתוח תעודה קראו את המקור בעמ' : 306 מפגש הוועדה האנגלו אמריקנית עם עקורים מה הייתה לפי המקור השפעת המפגש עם העקורים על חברי הוועדה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר