עמוד:99

לסיכום מה היו תוצאות המלחמה : מבחינת אירופה , מבחינת העולם . פרק יז : הניצולים היהודים מטרות הוראת הפרק › להעריך את הקשיים שעמדו בפני הניצולים › לבחון את משמעות המושג " שארית הפליטה" ואת תפקידה בהיסטוריוגרפיה הציונית הצעות לפתיחת הפרק סיעור מוחין מה משמעות ה מושג " שארית הפליטה ? " המושג מבטא את המספר המועט של הניצולים . הוא מתייחס לקבוצה מוגדרת מבין כלל ניצולי השואה , הקבוצה שהתרכזה במחנות העקורים ושהייתה חלק מהמאבק להקמת המדינה . נושאים לדיון . 1 שארית הפל טה ליקוט מידע . 1 מי נכלל במוש ג שארית הפליטה ומה משמעותו ? . 2 מה היה מצבם של הניצולים ? . 3 מי היו העקורים ומה היו הקשיים שעמם התמודדו ?? . 4 מה היו התנאים במחנות העקורים ? . 5 מה היו הארגונים שהקימו העקורים במחנות ? . 6 מה היו מסקנות דו"ח הריסון ומה הייתה השפעתו ? . 7 מה היה תפקידם של העקורים במאבק המדיני להקמת המדינה ? . 8 אילו קשרים נוצרו בין העקורים לבין היישוב הארץ ישראלי ? להרחבה . 1 על שארית הפליטה ראו באתר תולדוט : שארית הפליטה – בעיות והבהרות http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16098 שארית-הפליטה נקלעה בין שני מאורעות כבירים בתולדות ישראל ושונים כל- כך זה מזה בתוכנם ובמהותם : השואה ותקומתה של מדינת ישראל . המאמר עוסק בהתגבשותה של שארית- הפליטה , ב"בריחה" וחלקה בקורות שארית- הפליטה , בעולמם של הפליטים ובהנהגה והמגמות רעיוניות . 2 ראשית חדשה : שארית הפלטה כישות לאומית בהתהוות , 1945 - 1950 http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16095

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר