עמוד:96

פרק טז : מפנה במלחמה וניצחון בעלות הברית ( יוני – 1142 ספטמבר ( 1145 מטרות הוראת הפרק › להבין מתי התרחש המפנה בחזיתות המלחמה › להבין את החשיבות שייחסו הנאצים להשמדת היהו דים גם בשלבי התבוסה › להעריך את תוצאות המלחמה מבחינת גרמניה ומבחינת המדינות המשתתפות הצעות לפתיחת הפרק . 1 בחרו שלש תמונות המבטאות את סיום מלחמת העולם השנייה . נמקו את בחירתכם . 2 בחרו שלושה מושגים שהפכו לסמלים המציינים את סיום מלחמת העולם השנייה . נמקו את ב חירתכם נושאים לדיון . 1 בעלות הברית גורמות ל מפנה בשלוש חזיתות ליקוט מידע . 1 מתי חל המפנה בכל אחת מהחזיתות ? . 2 מה הייתה משמעות המפנה בכל אחת מהחזיתות ? ניתוח מפה המפה בעמ' 283 בספר הלימוד ממחישה באמצעות הצבעים את השלבים של שחרור אירופה מידי הנאצים ובאמצעות החיצים את כיווני ההתקדמות של צבאות בעלות הברית . התלמידים יכולים לעשות הבחנה נוספת בין כוחות בעלות הברית : רוסים אמריקניים ובריטיים . . 2 שחר ור אירופה ליקוט מידע . 1 מה היו ההחלטות שנתקבלו בועידת קזבלנקה ? . 2 מה היו ההחלטות שהתקבלו בועידת טהרן ? . 3 מה עלה בגורלה של איטליה לאחר פלישת בעלות הברית ? . 4 מה היו תוצאות ההפצצות של בעלות הברית על גרמניה ? . 5 אילו ארצות שוחררו על ידי הצבא האדום ? . 6 כיצד הצליחו כוחות אמריקניים ובריטיים לנחות בנורמנדי ? . 7 כיצד השפיע המפנה בחזיתות המלחמה על מעמדו של היטלר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר