עמוד:95

http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16308 המאמר עוסק בדילמות שליוו את הנהגת היישוב ומוסדותיו בתקופת השואה , ובניסיונו ת ההצלה של יהודים מאירופה . . 2 הטריומוויראט הבלתי מוצהר והמערכת המקבילה : מערך קבלת ההחלטות והביצוע בתחום פעולות ההצלה של היישוב בתקופת השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16042 על הגופים שבהם נתקבלו ההחלטות המרכזיות בנושא ההצלה בימי מלחמת העולם השנייה . המאמר בוחן את פעולותיו של הדרג המבצעי שעסק בניסיונות להציל יהודים מאירופה . התנועה הציונית מגדירה יעדים – תוכנית בילטמור לדיון . 1 מה המשמעות של ניסוח תכנית בילטמור במהלך המלחמה ? . 2 מה היה תפקידם של הצנחנים ? התייחסו לצדדים השונים שבשליחותם . . 3 כיצד אפשר להבין את העמדה שנקט היישוב ואת פעילותו בשנות המלחמה ? ניסיונות היישוב להצלת יהודים ליקוט מידע הביאו דוגמא לכל אחד מסוגי הפעולות שנקט היישוב להצלת יהודים . להרחבה . 1 ילדי טהרן מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 8447 ילדי טהרן הוא שמה של קבוצה של כ 1 , 000 - ילדים , רובם יתומים , שבפברואר 1943 הגיעו לארץישראל מברית המועצות דרך פרס . ניתוח תעודה קראו את המקור בעמ' : 280 מהות שליחותם של הצנחנים . 1 מה היו המטרות השונות של השליחות על פי המקור ? . 2 מה הייתה הבעיה בשליחתם של הצנחנים על פי המקור ? . 3 מה היו חילוקי הדעות בין הצנחנים לבין עצמם ? . 4 במה לדעתכם חשיבותה של השליחות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר