עמוד:92

חסידי אומ ות העולם מסכנים חייהם למען הצלת יהודים ל יקוט מידע . 1 מי נחשב " חסיד אומות העולם ? . 2 מה היו המניעים של חסידי אומות העולם ? . 3 מאילו שכבות חברתיות היו חסידי אומות העולם ? ניתן גם לרכז את פעולותיהם של חסידי אומות העולם בטבלה לדוגמה : להרחבה . 1 רועים ופארובקים – הכפר , מקום מסתור לילדים http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15814 מדוע רק יהודים מעטים ניצלו בכפרים הפולנים בתקופת משטר הכיבוש הנאצי ? בגלל השליטה הרפויה למדי של הגרמנים בכפרים ובגלל המרחב הגיאוגרפ י שלהם , יכלו להסתתר בהם יותר יהודים משהסתתרו בהם בפועל . בין היהודים שנמלטו לכפרים היו גם ילדים . כמה ילדים יהודים ברחו לכפרים ? וכמה מהם ניצלו בהם בזהות שאולה ? נוכח נסיבות הבריחה הקשות והקשיים להשתלב בחיי הכפר , נוכח היחס העוין של רוב האוכלוסייה הכפרית כלפי היהודים , נראה שלא רבים . אפשר לשער שלא יותר ממאות . . 2 חסידי אומות העולם מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 8443 על חסידי א ומות העולם , ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים . 3 כמה מילים על המעטים שעשו רבות http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15815 " יד ושם" העניק את אות חסידי אומות עולם לכ 20 , 000 - איש . המאמר מתמקד ב 18 - הדיפלומטים מביניהם שהצילו יהודים . הדיפלומטים שבין חסידי אומות העולם מהווים דוגמה מיוחדת מכיוו ן שהם לא נאלצו לסכן את חייהם בפועלם , ופוטנציאל ההשפעה שלהם היה רב . במהלך הביצוע השגרתי של תפקידיהם יכלו לבחור בין הקשחת לבם והפניית ראשם לבין הושטת יד והגשת עזרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר