עמוד:88

פרק טו : העולם , היהודים והיישוב - בין אדישות ל הצלה מטרות הוראת הפרק › לבחון את הקשר בין יחסה של האוכלוסייה המקומית לגורלם של היהודים › להבין את המניעים של המדינות והיחידים שהצילו יהודים › לנתח את ההימנעות של מדינות העולם החופשי וארגונים בינלאומיים מפעולות הצלה . › להעריך את הסכנות שעמדו בפני חסידי אומות העולם ולהוקירם . הצעות לפתיחת הפרק סיעור מוחין מה יכלו לעשות עמים , יחידים וארגונים לנוכח השואה ? חשוב להבחין בין עמים כבושים על ידי הנאצים לעמים החופשיים , בין יהודים לבין העולם החופשי , בין היישוב היהודי הארץ ישראל ליהודי העולם נושאים לדיון . 1 עמים ומדינות בארצות הכיבוש - יחס האוכלוסייה לגורל היהודים מושפע מגורמים רבים לדיון . 1 כיצד השפיע יחסה של האוכלוסייה המקומית על ביצוע המדיניות הנאצית ? . 2 איזה מבין ההסברים המופיעים בספר הלימוד ליחסם של התושבים המקומיים ליהודים נראה בעיניכם המרכזי ביותר ? נמקו את תשובתכם להרחבה ב נושא ההצלה בפולין ראו באתר תולדוט . 1 בעיות ההצלה בפולין הכבושה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15849 כותב המאמר מבחין בכמה קבוצות של יהודים פולנים שניצלו : הקבוצה הגדולה ביותר של ניצולים הם יהודים שהצליחו להימלט מאזורי הכיבוש הגרמני בראשית המלחמה , ומספרם מוערך ב 200 , 000 – 250 , 000 - יהודים . קבוצת הניצולים השנייה בגודלה היא של ניצולי מחנות הריכוז הנאציים , מספרם מוערך בכ- 50 , 000 יהודים . הקבוצה השלישית בגודלה היא זו של הניצולים בפולין הכבושה . מספרם נע בין 30 , 000 - ל 20 , 000 נפש 'ז . 2 גוטה , מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16519 'זגוטה הוא כינויה של ה'מועצה לעזרת יהודים , ' ארגון מחתרת בפולין הכבושה . ז ’ גוטה היית ה הארגון היחיד בניהול משותף של יהודים ולא- יהודים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר