עמוד:83

נגד מרד בגטו מרד בגטו יסכן את כל יושביו בגטו קשה לנהל לחימה בגטו קשה לקבוע עיתוי מתאים למרד ב עד מרד ביער ביער יש סיכוי להינצל - לברוח ולהסתתר ביער אפש ר לקבל סיוע מהפרטיזנים נגד מרד ביער יציאה ליער היא הפקרת יושבי הגטו היער איננו סמל לחיים יהודיים להרחבה . 1 על אב א קובנר ראו באתר תולדוט , קובנר , אבא , ( 1918-1987 ) מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16318 . 2 על חלקן של תנועות הנוער בארגון המרד ראו באתר תולדוט , ישראל גוטמן , תנועות הנוער במחתרת ובמרד הגיטאות http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15889 בתנועת ההתנגדות המאורגנת ובמאבק המזוין בגטאות של פולין ושל ליטא במלחמת העולם השנייה , נודע משקל מכריע לתנועות הנוער וחטיבות הנוער של המפלגות . על שיטות העבודה של תנועות הנוער במחתרת , המשימות המטרות והמבצעים הבלתי שגרתיים בהם השתתפו ואותם הובילו . 3 על המחתרת בוילנה , יצחק ויטנברג , מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 1 6296 . 4 על הארגון הפרטיזני המאוחד ראו באתר תולדוט : הערך ארגון הפרטיזנים המאוחד . פ . פ ) או ) מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16282 & kwd = 1081 . 5 על הארגון היהודי הלוחם ראו באתר תולדוט - המרד בגטו וארשה : הארגון היהודי הלוחם - הקמת הארגון הלוחם מיסודו של החלוץ ופעולותיו הראשונות http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / i tem . asp ? item = 304 & kwd = 1223 . 6 ע ל הארגון הצבאי היהודי ראו באתר תולדוט - המרד בגטו וארשה : האיגוד היהודי הצבאי . ז . 'ז ) וו ( . http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 321

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר