עמוד:82

התמורה במעמדן של תנועות הנוער התרחשה לאחר תחילת הפתרון הסופי . חברי תנועות הנוער טענו כי מדובר במסע רצח על בסיס אידיאולוגי וב החלטה מרכזית ושיטתית . בשלב הזה הייתה ההתנגשות בינם לבין היודנראטים בלתי נמנעת , ובכמה גטאות הגיעו חילוקי הדעות למאבק אלים . זה השלב שבו מנהיגי תנועות הנער נקטו קו פעילות עצמאי והפכו למעין חלופה להנהגה . בגטו ורשה הם הפכו להנהגה ממשית המכוונת את מהלך הא ירועים בחודשים האחרונים של קיו ם הגטו וזאת על רקע החלל הריק שנוצר בעקבות התאבדותו של ויו"ר היודנראט אדם צ'רניאקוב . ליקוט מידע . 1 ערכו רשימה של הקשיים שעמדו בפני יהודי הגטו טרם ההחלטה על מרד ? - מידע על כוונות הנאצים ועל תהליך ההשמדה , תנאי החיים , השגת נשק , אימונים תחת עינם הפקוחה של הגרמנים , קשרים עם המחתרת הפולנית , פיצול פנימי , עמדת הציבור , עמדת היודנרט . לדיון . 1 מה הדילמות שעמדו בפני היהודים בהחלטה על המרד ? - מיקום המרד , האחריות הקולקטיבית , עיתוי המרד . 2 מה היה חלקן של תנועות הנוער בארגון המרד בגטאות ? . 3 כיצד משקף סיפורו של יצחק ויט נברג את הקשיים בארגון המרד ? הצגת דילמה הכיתה תחולק לשתי קבוצות . קבוצה התומכת בפתיחת מרד וקבוצה שמתנגדת לכך . כל קבוצה תערוך רשימת טיעונים להצדקת עמדתה . בעד פתיחה במרד נגד המרד על כולנו נגזר למות – נמות בכבוד אם הגטו יהיה יצרני יש סיכוי לשרוד נקמה המרד יביא לחיסול הגטו דילמה נוספת היא מיקום המרד ביער או בגטו , ראו פעילות בקבוצות באתר תולדוט המדריך לספר המאה ה , 20 - בזכות החירות , עמ 127 ' http : // toldot . cet . ac . il / Common / CetFiles / FilePage . aspx ? nFileID = 443204 בעד מרד בגטו : הגטו מסמל את חייהם ואת סבלם של היהודים מרד בגטו משמעו מוות בכבוד מרד בגטו ימנע הפקרת יושבי הגטו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר