עמוד:81

יחידה – 4 מרד , הצלה ושחרור פרק יד : המאבק המזוין של היהודים מטרות הוראת הפרק לנתח את הקשיים שעמדו בפני היהודים במאבקם בנאצים להבין במה ייחודה של כל אחת מצורות ההתנגדות היהודית המזוינת הצעות לפתיחת הפרק . 1 בחרו 3 תמונות המייצגות את נושא הפרק . נמקו את בחירתכם . 2 בחרו דמות או מושג שהפכו לסמל . סיעור מוחין מה הקשיים העומדים בפני ארגון התנגדות מזוינת בגטאות ? מהי מטרת המרד ? להרחבה חשוב להדגיש בפני התלמידים את ההיקף המוגבל של ההתנגדות לנאצים בתקופת השואה . בניגו ד לנטייה המאדירה את תנועות המחתרת האנטי נאצית בארצות השונות היה היקפן מוגבל למדי . יתר על כן , תנועות ההתנגדות האירופיות המזוינות החלו לפעול רק בסוף המלחמה . המרידות בגטאות היו הביטויים הראשונים של התנגדות מזוינת . כמו כן חשוב להתייחס לשאלת מטרת המרד . גם ללוח מים היה ברור כי לא יוכלו להכניע את מכונת המלחמה הגרמנית או לשחרר את הציבור היהודי . המטרה מלכתחילה הייתה מוגבלת ומכוונת למוות בכבוד . המרד היה בבחינת מוצא ולא הצלה . נושאים לדיון . 1 המאבק המזוין בגטאות בנושא זה חשוב להבין את הפער בין המוטיבציה של היהודים למרוד בגרמני לבין התנאים שבהם חיו היהודים בגטאות . כמו כן חשו ב להבחין בין קשיים אובייקטיביים לבין דילמות ערכיות . היבט נוסף הוא מטרת המרד : חשוב שהתלמידים יבינו כי המרד לא נועד להציל יהודים . בשאלת חלקן של תנועות הנוער בהנהגת המרד כדאי לשים לב לתמורות שחלו בנוש א זה . בשלבים הראשונים של הגטו היו תנועות הנוער שותפות למאבק להישרדותו . הן היוו תחליף לבתי- הספר הסדירים ויזמו סמינרים , כינוסים ופעילות רעיונית ונטלו חלק בתחומי החיים השונים בגטו . למנהיגי תנועות הנוער , כמו למנהיגי המחתרת , הייתה ביקורת על שיטות הפעולה של היודנראטים והתנגדות לכניעה עיוור ת לגרמנים אבל הן לא חתרו לעמדת מנהיגות ולא התכוונו לבוא במקומם של היודנרטים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר