עמוד:79

. 2 בקהילות היהודים ב צפון אפריקה ליקוט מידע . 1 אילו הגבלות הוטלו על יהודי צפון אפריקה תחת שלטון וישי ? . 2 מה עלה בגורלם ש ל יהודי צפון אפריקה תחת הכיבוש הגרמני ? להרחבה קראו באתר תולדוט מאמר מאת חיים סעדון - השפעות מלחמת העולם השנייה : הקהילות היהודיות בזמן המלחמה ( http : // lib . toldot . cet . ac . il / pa ges / item . asp ? item = 15661 & kwd = 7729 תיאור גורלם של היהודים בצפון אפריקה ובמזרח התיכון במלחמת העולם השנייה . במיוחד קשה היה מצבם של יהודי אלג'יר שנהנו מאז 1870 מאזרחות צרפתית ועם הקמתו של משטר וישי חלו עליהם החוקים האנטישמיים . גם גורלם של יהודי לוב היה קשה . לעומת זאת השפעת המלחמה על היהודים במזרח התיכון הייתה מועטה יחסית למעט ה"פרהוד" בעיראק ב . 1941 - הפתרון הסופי בהערכת המחקר ההיסטורי ה פסקה מסכמת את הדיון בהתגבשות הפתרון הסופי לדיון . 1 מה מקומו של היטלר בביצוע ההשמדה לפי כל אחת מן הגישות המחקריות ? . 2 איזו מן הגישות המחקריות באה להפחית מהאשמה המוטלת על העם הגרמני ? להרחבה על חלקם של הגרמנים בהשמדה ראו באתר תולדוט מאמר מאת הרברט אולריך מדיניות השמדה : תשובות ושאלות חדשות בתולדות השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15728 המאמר בוחן את הגישות הקיימות בהיסטוריוגרפיה הגרמנית ביחס לרצח היהודים . השאלה העומדת במרכז הדיון היא מה היה משקלה של האנטישמיות בחברה הגרמנית בתקופת ויימאר ובשנות ה , 30 - ומה הייתה הזיקה בין האנטישמיות לבין ני מוקים " תועלתניים , " פוליטיים וכלכליים . העולה מן המחקרים השונים הוא שהשמדת היהודים לא היה תוצאה של שאיפת רצח קולקטיבית אלא אדישות של החברה הגרמנית ביחס לגורלם של היהודים וחסך בנורמות מוסריות . מבחינה זו האחראים להשמדה לא היו רק מבצעי הרצח בפועל . 3 גרמניה הנא צית והצוענים ליקוט מידע . 1 מה עלה גורלם של הצוענים בתקופת השואה ? . 2 מה הה הרקע לרדיפת הצוענים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר