עמוד:78

לדיון . 1 מדוע נקרא עולם המחנות בשם " פלנטה אחרת ? " . 2 האם היה בכוחה של העבודה במחנות להציל חיים ? להרחבה על חיי היום יום במחנות ראו באתר תולדוט : חיי היומיום של אסירי אושוויץ http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15451 גטו טרזינשטט מנוצל להסוואת ההשמדה חשוב להדגיש בפני התלמיד י ם כי גורלם של היהודים שנשלחו לגטו טריזנשטט לא היה שונה מגורלם של שאר היהודים . הקמתו נועדה לפתור את הבעי ה שהייתה לנאצים בגירושם של אישים ידועי-שם ובעלי זכויות מיוחדות , מגרמניה ומכמה ארצות במערב-איר ופה . ליקוט מידע . 1 מה היה ייחודו של גטו טרזינשטט ? . 2 איזה תפקיד מלא הגטו במדיניות ההסוואה הנאצית ? . 3 באילו אמצעים ניסו הנאצים להסוות את ההשמדה ? . 4 מה הייתה מטרת הסודיות ? להרחבה . 1 על החיים בגטו טרזינשטט ראו באתר תולדוט : טרזינשטט מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 8445 ראשי היודנרט מתמודדים עם מדיניות הגירוש הצגת דילמה התלמידים יתחלקו לקבוצות . כל קבוצה תבחר דמות של ראש יודנראט באחד הגטאות ותציג את הדילמה שעמד בפניה ואת הדרך ש בה בחר להתמודד אתה . . 1 אדם צ'רניאקוב ראש היודנראט בגטו וארשה . 2 חיים רומקובסקי ראש היודנראט בגטו לודז' . 3 יעקב גנס ראש היודנראט בגטו וילנה התלמידים יעזרו בתעודות שבפרק : פקודת הגירוש של יהודי גטו ורשה , 22 יולי , 1942 נאום חיים רומקובסקי בזמן גירוש הילדים מגטו לודז 4 , ' בספטמבר 1942 לדיון . 1 מה השינוי שחל בתפקידם של ראשי היודנראט בשלב ההשמדה ? . 2 האם הייתה להם אפשרות להשפיע על גורל היהודים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר