עמוד:76

להרחבה . 1 על מחנה ההשמדה חלמנו ראו באתר תולדוט : חלמנו מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 14699 . 2 על הקמת מחנה חלמנו ראו באתר תולדוט : מחנה השמדה חלמנו - הקמת המחנה והמשלוחים הראשונים http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15455 פקידים גרמנים בכירים מנהלים את פעולות ההשמדה חשוב להדגיש כי הוועידה כונסה על ידי היידריך לאחר שההחלטה על ההשמדה כבר התקבלה ולמעשה כבר החלה בפועל ב רצח היהודים בידי האיינזגרופן בשטחי ברה"מ . גם במחנה חלמנו החלו ברצח יהודים כחודש לפני כינוס הועידה . כדאי להתייחס למטרת הוועידה ולמשתתפיה – זו ועידה שמטרתה תיאום בין הפקידות האחראית לביצוע ההשמדה . ראוי גם לשים לב לעובדה שכמחצית ממשתפי הוועידה היו בעלי תואר ד"ר , נושא שמעורר את הקשר בין רמת ההשכלה לרמת ה מוסריות . היבט נוסף שעולה מתוך התעודה הוא אופייה הטוטאלי של תכנית ההשמדה . גם יהודים בארצות שטרם נכבשו על ידי הנאצים מיועדים להשמדה ולא רק יהודי אירופה . לדיון . 1 מאיזו בחינה י ש קשר בין הצטרפות ארה"ב למלחמה לבין כינוסה של ועידת ואנזיי ? . 2 על מה מלמדת העובדה כי לוו עידה הוזמן הדרג המבצע אך לא מקבלי ההחלטות ? . 3 מה משמעות הוועידה בתהליך ההשמדה של העם היהודי ? להרחבה על ועידת ואנזיי ראו באתר תולדוט : ועידת ואנזיי , מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . tol dot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 8439 " מכונת רצח " משומנת פועלת במחנות השמדה חשוב להדגיש בפני התלמידים את ההסלמה שחלה בתהליך ההשמדה עם " מבצע ריינהרד . " משלב זה ההשמדה מקיפה לא רק יהודים מפולין אלא יהודים מכל אירופה . ל יקוט מידע . 1 כמה מחנות השמדה היו ? . 2 מה ה יו השיקולים שהנחו את הנאצים בבחירת המיקום של מחנות ההשמדה ? . 3 למי יועד כל אחד ממחנות ההשמדה שקמו במסגרת מבצע ריינהרד ? . 4 באילו אמצעים השתמשו הנאצים לרצח ההמונים ? . 5 כמה יהודים נרצחו במחנות ההשמדה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר