עמוד:75

להרחבה . 1 על התגבשות הרעיון של הפתרון הסופי ראו ב אתר תולדוט מאמר מאת כריסטופר ר . בראונינג , המדיניות הנאצית : החלטות לקראת הפתרון הסופי http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16331 במאמר נבחנות נקודות ההסכמה ונקודות המחלוקת ב ין ההיסטוריונים ביחס לתאריך קבלת ההחלטה על הפתרון הסופי ותפקיד הרשויות המקומיות בתהליך קבלת ההחלטות . בראונינג סוקר את הדעות השונות : האם ההחלטה הבסיסית התקבלה כבר בשנות ה 20 - האם התקבלה במועד כלשהו במהלך שנת , 1941 או שלא התקבלה מעולם . על פי בראונינג ההחלטה התקבלה בראשית אוקטובר . 1941 . 2 על תהליך קבלת ההחלטה על ההשמדה ראו באתר תולדוט מאמר מאת מוזיאל בוגדן , ל ידתו של "מבצע ריינהרד" : תהליך קבלת ההחלטות בדבר רצח יהודי הגנרלגוברנמן http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15729 על פי המאמר ההחלטה על השמדת היהודים התקבלה ב 3 - שלבים . ביולי -אוגוסט 1941 התקבלה ההחלטה על השמדת היהודים בברית המועצות ובסוף אותה שנה התקבלה ההחלטה להשמיד את כל יהודי אירופה . בין שתי ההחלטות התקבלה , כבר בראשית אוקטובר , 1941 ההחלטה להשמיד את כל היהודים שחיו בשטח הגנראל גוברנמן . היוזם היה אודילו גלובוצניק מפקד המשטרה והס"ס במחוז לובלין והוא ק יבל את אישורו של היטלר . לצורך הביצוע הוקמו מחנות ההשמדה בלז'ץ וסוביבור מחנה השמדה - שלב נוסף ברצח היהודים ההשמדה במחנות הייתה אמורה למנוע את ההשפעה הפסיכולוגית שהייתה למפגש הישיר של החיילים עם הקורבנות למרות הזדהותם עם האידיאולוגי ה הנאצית כמו כן ההשמדה המחנות נועדה לצמצם באופן יחסי את מספרם של המעורבים בהשמדה הן מבחינת המבצעים והן מבחינת השמירה על הסודיות . עם זאת לתהליך העברתם של היהודים מכל רחבי אירופה למחנות היו לא מעט שותפים - מעובדי הרכבות ועד האחרים על חלוקת הרכוש שנותר . ההשמדה במחנות הייתה מסובכת יותר מבחינת השלבים הבירוקראטיים מהרצח ביריות אבל שיטתית יותר ו"יעילה" מבחינה זו שניתן היה לרצוח יותר יהודים בזמן קצר . חשוב להדגיש בפני התלמידים כי עצם התופעה של מחנות לא הייתה בגדר חידוש . החוקרים מונים עשרות סוגי מחנות שהיו חלק אינטגרא לי ממנגנון הטרור הנאצי . החידוש בהקמתם של מחנות ההשמדה הייתה העובדה שהרצח היה מטרתם הבלעדית . כלומר הם היו סוג נוסף של מחנה שמטרתו רצח להבדיל ממחנות חי נוך , מחנות עבודה , מחנות ריכוז או מחנות מעצר . ליקוט מידע . 1 אילו יתרונות היו לדעת הנאצים למחנות ההשמדה על פני שיטות השמדה אחרות ? . 2 כיצד החלה ההשמדה בחלמנו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר