עמוד:74

פרק יג : הפתרון הסופי מטרות הוראת הפרק › לבחון מתי נפלה ההכרעה על פתרון הסופי › להבין מדוע הוקמו מחנות השמדה ומה היה ההבדל בין ההשמדה במחנות לאתרי הרצח ההמוני › להבין מה משמעותה של ועידת ואנזיי בתהליך ההשמדה ואת האופי הכלל יהודי של תכנית ההשמדה הצעות לפתיחת הפרק סיעור מוחין ניתן לשוחח עם התלמידים על הקושי בלימוד נושא ההשמדה . מצד אחד יש חשיבות לידיעת העובדות אך קשה ללמוד נושא זה כמו כל ידע היסטורי אחר . התלמידים יכולים להעלות הצעות כיצד להימנע מאקדמיזציה של הנושא . למשל סיפור אישי , סרט . נושאים לדיון . 1 " הפתרון הסופי" - הרצח השיטתי של העם היהודי הפרק פותח בשאלת מועד ההחלטה על הפתרון הסופי . התאריך המופיע בספר הלימוד הוא יולי 1941 אך יש המאחרים זאת לספטמבר . 1941 הנחה זו מתבססת על התעודה המופיעה בספר הלי מוד בעמ' 222 שבה גרינג מטיל על היידריך הכנת תוכנית לפתרון הסופי 31 , ביולי . 1941 ספר הלימוד מעורר את השאלה המעסיקה חוקרים רבים והיא מתי ניתנה הפקודה על ההשמדה והאם ניתנה פקודה כזו או שההשמדה הייתה תוצאה של נסיבות המלחמה . השאלה נובעת מהעובדה שלא נותר שום מסמך כתוב המעיד על ההחלטה או על המועד שבו התקבלה . ההנחה של ה חוקרים היא שמבצעי הרצח האמינו כי בכך הם מבצעים את " רצונו של הפיהרר" בספר מוצגת תפיסתו של ההיסטוריון האמריקני כריסטופר רוברט בראונינג המזוהה עם האסכולה הפונקציונליסטית בחקר השואה . ההיסטוריון בראונינג רואה בהשמדה תוצאה של מהלכים שצברו תאוצה תוך כדי המלחמה ובהם הפלישה לברה . מ" תפיסה זו עומדת בניגוד לגישה האינטנציונליסטית המייחסת להיטלר כוונה תחילה לרצח היהודים והתקדמות מכוונת ומתוכננת לקראת ביצוע מטרה זו לאורך כל הדרך . כדאי לדון עם התלמידים על משמ עות גישה זו : כיצד יש להתייחס לספר מיין קאמפף על פי הגישה הפונקציונליסטית ? מה משמעותה של הגישה הפונקציונליסטית מבחינת חלקו של היטלר בפיתרון הסופי ? מה משמעות הגישה הפונקציונליסטית לגבי אחריותם של הגרמנים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר