עמוד:72

תיאור פעולתן של יחידות הרצח שפעלו במלחמת העולם השנייה בשטחים כ בושים בידי גרמנים . תפקידן של עוצבות המבצע היה להתקדם בעקבות היחידות הלוחמות ולחסל את האויבים האידיאולוגים . עם הפלישה לברית המועצות , המשימה המרכזית שהוטלה על יחידות האיינזצגרופן היית ה השמדת היהודים . . 3 על פונאר ראו באתר תולדוט : פונאר מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // historynet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 8403 פונאר היה אתר , ליד וילנה , ששימש להשמדת המונים בידי הנאצים . לפי הערכות שונות נרצחו בפונא ר 70 , 000 עד 100 , 000 נפש , רובם המכריע יהו דים ניתוח תעודה בעמ' : 216 עדות של רוצח על רצח המוני של היהודים במוגילב , אוקטובר 1941 מקור זה מ זמן התמודדות עם אחת השאלות המטרידות והיא איך יכלו בני אדם להשתתף בזוועות . המקור ממחיש את שטיפת המוח האידיאולוגי ת שעבור הגרמנים בשנות ה 30 - ואת הזדהותם המלאה עם מטרות המלחמה ועם האידיאולוגי ה האנטישמית . כמו כן , היהודים במזרח גם היו מזוהים באופן בולט יותר עם הסטריאוטיפ היהודי . בנוסף יש להתייחס בהקשר זה לברוטליזציה של המלחמה . שיקולים לרצח היהודים בברית המועצות בפסקה הסברים לקשר שבין הפלישה לברה"מ לבין התחלת הר צח ההמוני של היהודים ניתן לדון עם התלמידים איזה מבין ההסברים תואם את הגישה האינטנציונלסטית ואיזה הסבר תואם את הגישה הפונקציונליסטית תיאור הגישות עצמן מופיע בספר הלימוד בעמ' 235-234 למשל ההסבר שטוען כי בעקבות הפלישה נוספו עוד כ 4 - מליון יהודים תואם את הגישה הפונקציונליסטית בעוד שההסבר שרואה במלחמה בברה"מ מלחמה אידיאולוגית תואם את הגישה האינטנציונליסטית להרחבה . 1 מאמר באתר תולדוט - המדיניות הנאצית : החלטות לקראת הפתרון הסופי | מחבר : כריסטופר ר . בראונינג http : // historynet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 16331 במאמר נבחנות נקודות ההסכמה ונקודות המחלוקת בין ההיסטוריונים ביחס לתאריך קבלת ההחלטה על הפתרון הסופי ותפקיד הרשויות המקומיות בתהליך קבלת ההחלטות . בראונינג סוקר את הדעות השונות : האם ההחלטה הבסיסית התקבלה כבר בשנות ה- 20 האם התקבלה במועד כלשהו במהלך שנת , 1941 או שלא התקבלה מעולם . על פי בראונינג ההחלטה התקבלה בראשית אוקטובר . 1941

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר