עמוד:71

. 2 מאמר באתר תולדוט : המלחמה במזרח והשמדת היהודים http : // historynet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15730 קיימת רציפות בין העקרונות הגזעניים והאנטישמיים לאידיאולוגי ה ולמדיניות החוץ הנאציונל- סוציאליסטית . השמדת היהודים לא הייתה חלק מפשעי המלחמה שבצעו הנאצים אלא תוצאה ישירה של האידיאולוגי ה הנאציונל- סוציאליסטית . סיסמת " הבולשביזם היהודי" תפסה בתעמולה הנאציונל- סוציאליסטית מקום מרכזי וההשמדה של היהודים הייתה חלק בלתי נפרד מהמלחמה במזרח . הצבא האדום עובר מנסיגה למתקפה לד יון . 1 כיצד ניתן להסביר את מהירות הפלישה הגרמנית לברה ? מ" . 2 באילו אמצעים הצליחו הרוסים להדוף א ת הפלישה הגרמנית ? כדאי להתייחס גם לרוח הלחימה וגם ל"גנרל חורף . " להרחבה על האירועים שליוו את הפלישה לברה"מ ראו באתר תולדוט : ציר זמן : מלחמת גרמניה הנאצית נגד ברית המועצות - הדיפת הפולש הגרמני ומסע השחרור באירופה http : // historynet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 547 . 2 רצח היהודים בברית המועצות ליקוט מידע . 1 מה היה תפקידן של עוצבות המבצע המיוחדות - האיננזצגרופן ? . 2 באילו שיטות השתמשו האיינזגרופן להשמדת היהודים ? . 3 מי היו שותפיהם של האיינזגרופן בהשמדת היהודים ? . 4 במה שונה הקמת הגטאות בשטחי ברה"מ מהגטאות שקמו בפולין ? להרחבה . 1 ראו באתר תולדוט : קטעים מתוך דו"ח מסכם של איינזאצגרופה – A יחידת ההרג הנאצית בצפון בריה"מ הכבושה http : // historynet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15480 . 2 ראו באתר תולדוט : הערך עוצבות המבצע ( Einsatzgruppen ) וראשיתו של הפתרון הסופי מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // historynet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15546

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר