עמוד:70

פרק יב : ממלחמה באירופ ה למלחמה עולמית ו התחל ת רצח היהודים מטרות הוראת הפרק › להבין את הקשר האידיאולוגי בין המלחמה במזרח לרצח היהודים › לנתח את הגישות הקיימות במחקר ההיסטורי בנושא מדיניות ההשמדה › להעריך את משמעות ההצטרפות של ארה"ב למלחמה . הצעות לפ תיחת הפרק סקירת כותרות הפרק והפקת מידע מן הכותרות הסכם ריבנטרופ- מולוטוב מופר ההכנות למלחמה בברית המועצות רומזות על מדיניות השמדה הצבא האדום עובר מנסיגה למתקפה ארצות הברית מצטרפת למלחמה הגרמנים מתחילים ברצח המוני של היהודים דיון מאיזו בחינה מהווה שנת 1941 שנת מפנה ? מה הקשר בין המלחמה במזרח לבין רצח היהודים ? כדאי להזכיר לתלמידים את המושג מרחב מחיה ואת הזיהוי של היהודים עם הבולשביזם נושאים לדיון . 1 גרמניה פולשת לברית המועצות ליקוט מידע . 1 מה החשיבות שייחס היטלר לפלישה לברית המועצות ? . 2 במה שונה הפלישה לברית המועצות מיעדים אחרים שהיטלר כבש ? היעזרו גם בתעודות שבפרק . להרחבה . 1 קראו באתר תולדוט את הערך מבצע ברברוסה : כיבוש ברית המועצות וראשית השמדת היהודים , מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // historynet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15569 תיאור ' מבצע ברברוסה' – פלישת הצבא הגרמני לבריה"מ בעוצמה צבאית כבירה , במגמה להכריע את המלחמה עד החורף . השטחים הכבושים בבריה"מ חולקו מבחינת המינהל של הגרמנים לארבע יחידות , וגבולותיהן השתנו בהתאם להתפתחויות ב חזית . לאחר הכיבוש הושמדו מרבית היהודים בכול ישוב וישוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר