עמוד:68

לדיון . 1 האם תפיסת היודנרט " העבודה מצילה חיים" הוכיחה את עצמה ? הביאו דעות בעד ונגד תפיסה זו . 2 מה משמעות המושג " קידוש החיים" ? . 3 איזו מבין היוזמות שנקטו היהודים בתקופת השואה במטרה לסכל את מטרת הגרמנים הייתה גם פעולת הצלה ? ( אפשר להתייחס להברחות , להסתתרות ) להרחבה על תנועות הנוער היהודית בשואה ראו באתר תולדוט : תנועות הנוער היהודיות מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15370 על ארכיון " עונג שבת" ראו באתר תולדוט : רינגלבלום , עמנואל ( 1900-1944 ) http : // l ib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15252 על יאנוש קורצ'אק ראו באתר תולדוט http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 8394 אפשרות נוספת להוראת הנושא היא מיפוי הביטויים השונים של המושג קידוש החיים דוגמא במדריך של עידן האימה והתקווה עמ 120 ' http : // toldot . cet . ac . il / Common / CetFiles / FilePage . aspx ? nFileID = 427500 לסיכום בסיכום נושא העמידה היהודית כדאי להתייחס למושג של "כצאן לטבח . " המושג מבטא התנהגות פאסיבית וכנועה של הציבור היהודי בתקופת השואה בעוד שהדוגמאות בספר הלימוד מלמדות על יוזמה ועל מאבק להישרדות . בהקשר זה נכון להסביר את משמעות המושג " עמידה" בניגוד ל"התנגדות" במושג " עמידה" הכוונה לפעולה אק טיבית שנעשתה לצורך קיום החיים ומתוך כוונה מודעת לסכל את מטרת הגרמנים . במושג התנגדות הכוונה היא להתנגדות מזוינת . מכאן שההתנגדות היא רק אחת מצורות התגובה האפשריות . במערב אירופה היהודים מבודדים ומנושלים חשוב לשים לב לכך שבידו ד היהודים יכול להיות מושג לא רק באמצעות הקמת גטאות . כמו כן יהודי מערב אירופה היו לפני המלחמה אזרחים שווי זכויות ומשולבים בחברה הסובבת . הבידוד היה עבורם מכה כואבת במיוחד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר