עמוד:66

. 4 המידע העולה מן התעודה תואם את מה שידוע לכם ממקורות אחרים על פעולות היודנרט בביאליסטוק ? . 5 מה מוסיפה נקודת המבט האישית של ראש היודנרט ? להרחבה . 1 על היודנרט ותפקידיו ראו באתר תולדוט : יודנרט מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 8446 . 2 על טיפוסים שונים של יודנראטים ראו מאמר באתר תולדוט : טיפולוגיה של היודנראטים במזרח- אירופה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 14546 המחקר בודק טיפוסים שונים של יודנראטים לפי קריטריונים שונים כמו ; אופן מינויים , המידה בה ייצגו את האוכלוסייה בגטו , שלטון יחיד או ניהול קולקטיבי , קיום אופוזיציה ליודנראט ועוד . . 3 על ההבדלים בין ראשי יודנראטים שונים ראו באתר תולדוט : דמותם של ראשי היודנראט בשואה – מבט מתוך יומני התקופה htt p : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15405 במאמר דוגמאות להבדלים בין ראשי היודנראטים . כמספר הגטאות וכמספר ראשי מועצות שהועמדו בהם כך גם מספר דרכי הפעולה שנבחרו על ידיהם והיחס שזכו לו מתושבי הגטו . . 4 על המשטרה היהודית ראו מאמר באתר תולדוט : המשטר ה היהודית בגטו קובנה בעיני עצמה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15406 במאמר מובאים לראשונה בעברית קטעים נבחרים מתוך מסמך מיוחד במינו שנכתב על -ידי המשטרה היהודית בגטו קובנה שבליטא . המסמך חובר במשך חודשים ארוכים בעיצומם של ימי השואה בגטו קובנה . באתר תולדוט יש חומר על ראשי יודנראט שונים : . 1 על אדם צ'רניאקוב ראש היודנראט בגטו וארשה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15248 . 2 אדם צ'רניאקוב - האיש בראי יומנו http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 14490 דמותו של אדם צ'רניאקוב , יו"ר היודנראט בגטו ווארשה מאוקטובר 1939 ועד יולי , 1942 כפי שמצטיירת מהיומנים שכתב . היומנים מאפשרים הצצה לתוך עולמו הפנימי של צ'רניאקוב ומלמדים על תחושותיו לגבי המציאות שבתוכה חי ופעל . הוא הקפיד על עריכת רישום יומיומי ביומן עד להתאבדותו ב- 23 . 7 . 42 . . 3 על רומקובסקי , מרדכי חיים ( 1877-1944 ) ראש היודנראט בגטו לודז' http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15249

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר