עמוד:65

. 3 ההנהגה היהוד ית בנושא זה חשוב להימנע מאמירות שטחיות ומכלילות אלא להעלות בפני התלמידים את הדילמות שעמדו בפ ני ההנהגה היהודית בתקופת השואה ואת המורכבות שבתפקידה ולחדד את ההבחנה בין סוגי יודנראטים שונים . הנהג ה בחסות הגרמנים מוקמת בגטאות סיעור מוחין מהי הנהגה ? מה תפקידיה ? מה מקור סמכותה של ההנהגה ? בניגוד להנהגה במציאות רגילה היודנראט הייתה הנהגה בשעת משבר . מקור סמכותה היה חיצוני - המינוי של הנאצים אם כי לדמות חבריה הייתה השפעה על מעמדם בעיני היהודים . בין תפקידי היודנראט נכללו גם תפקידים הקשורים בארגון החיים היהודיים אבל הם גם נדרשו להכריע בשאלות הרות גורל של חיים ומוות . ליקוט מידע . 1 מה היא מטרת הקמת היודנראט מבחינת הגרמנים ? . 2 כיצד נבחרו חברי היודנראט ומה היה מספרם ? . 3 מי היו חברי היודנראט ? הבחינו בין שלבים שונים . 4 אילו משימו ת הוטלו על היודנראט עם הקמת הגטאות ? היודנרט יוזם פעולות למען צרכי הציבור היהודי סיעור מוחין . 1 מה יהיו התפקידים שאתם תצטרך ההנהגה היהודית להתמודד ? . 2 אילו כישורים נדרשו מחברי היודנראט ? . 2 אילו מתפקידי ההנהגה בגטאות הם תפקידים שמילאה ההנהגה בעבר ואילו הם תפקידים חדשים ? . 3 באילו נסיבות פעלו חברי היודנראט ? ליקוט מידע . 1 הביאו דוגמא לתפקיד שמלא היודנראט במטרה להיטיב את מצב היהודים ודוגמא לתפקיד שהיה עליהם למלא לרעת היהודים . 2 מה היה תפקידה של המשטרה היהודית ? ניתוח תעודה קראו את התעודה בעמ' : 200 פעולות היודנרט בגטו ביאליסטוק : . 1 מי כותב את התעודה ומתי ? . 2 מה תוכנה של התעודה ? . 3 מה , לדעתכם , המניע של כותב התעודה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר