עמוד:64

להרחבה חשוב לזכ ור כי הדרך המועדפת על ידי הנאצים לפתרון השאלה היהודית הייתה עד המלחמה באמצעות הגירה בתחילה הגירה וולונטרית ואח"כ הגירה כפויה . המלחמה בשלביה הראשונים לא שינתה מדיניות זו אך היא הקשתה עליה . על רקע זה יש לראות את הניסיונות השונים לריכוז היהודים באזור מסוים . . 1 על תכנית לובלין ראו באתר תולדוט : לובלין , רזרוט ' ) תוכנית ניסקו ולובלין ( ' מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 1538 3 . 2 על תכנית מדגסקר ראו באתר תולדוט : הערך תכנית מדגסקר מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15533 . 2 חיי היהודים בגטאות לדיון . 1 מאיזו בחינה ה ייתה הקמת הגטאות סופו של תהליך ? . 2 כיצד נימקו הנאצים את ריכוז היהודים בגטאות ? הבחינו בין הנימוקים כלפי חוץ לבין המניע האמיתי . . 3 מה היו הקשיים שאתם נאלצו היהודים להתמודד במעבר אל הגטו ? שימו לב לקשיים שונים : חברתיים , נפשיים , כלכליים . היעזרו בתעודות ובתמונו ת שבספר הלימוד . חשוב לשים לב לכך שתהליך הקמת הגטאות בפולין היה תהליך ממושך וגם לגבי כל גטו באופן ספציפי יש שלבים שונים שלב שבו הגטו עדיין פתוח ועד השלב שבו הוא נסגר . להרחבה . 1 צפייה בסרט הפסנתרן , , 2002 במאי : רומן פולנסקי . הסרט מבוסס על סיפורו האמיתי של ו לדיסלב שפילמן פסנתרן יהודי בגטו ורשה בתקופת מלחמת העולם השנייה . הסרט מראה את הקשיים וההשפלות שהיו מנת חלקם של היהודים לאחר פלישת הנאצים לוורשה , ולאחר מכן את הרציחות ועבודות הפרך בהן שועבדו היהודים , את המעבר לגטו של כ- 350 , 000 יהודי ורשה והתנאים הקשים ששררו שם , את ההצלחה של שפילמן להישאר בגטו למרות שליחתם של רוב יושביו למוות , ואת הדרך שניצל ממוות בעת חיסול הגטו . . 2 צפייה בסרט " קורצ'אק , " מאת הבמאי הפולני אנז'יי ואידה משנת . 1990 הסרט מציג את האלטרנטיבות השונות שעמדו בפני יהודים להתמודדות עם החיים בגטו וורשה . . 3 בניתוח הסרטים כדאי להיעזר במאמר מאת ד"ר ניצה הראל באתר תולדוט במדור קהילת מורים מאמרים דידקטיים / הוראת היסטוריה . המאמר סוקר את תוכנם של הסרטים , מציע שאלות המלוות את הצפייה בסרט ונושאים לדיון ועורך השוואה בין הדוגמאות . שם המאמר : קולנוע והיסטוריה : ייצוג הנאציזם והשואה בכמה סרטים מערביים http : // lib . toldot . cet . ac . il / didact / pages / item . asp ? item = 15916 . 4 ספרות יעקב השקרן , יורק בקר , 1969 הפך גם לסרט . הספר מתאר את החיים באחד הגטאות בשבועות או בחודשים האחרונים לקראת סיום המלחמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר