עמוד:60

הצלחות מהירות לגרמני ה ב מערב אירופה לדיון . 1 מה י הנחת היסוד שעומדת מאחרי הטלת הכרוזים על ידי בריט ניה וצרפת ? - בריטניה וצרפת הן מדינות דמוקרטיות ויוצאות מתוך הנחה כי היטלר לא יוכל לנהל מלחמה שהעם לא תומך בה . הן אין מודעות לאופיים של החיים במשטר טוטליטרי ולמעמדו המבוסס של היטלר בגרמניה . . 2 כיצד משתקפת האידיאולוגי ה הנאצית בכיבוש דנמרק ? - היטלר משאיר את הדמוקרטיה הדנית על כנה מתוך תפיסה אידיאולוגי ת שרואה בעם הדני ארים . - ההימנעות מהטלת הגבלות על יהודים בדנמרק מושפעת מהיחס האוהד לדנים ולא משינוי היחס ליהודים . ממשלת צרפת משתפת פעולה עם גרמניה הנאצית לדיון . 1 כיצד השפיע הכיבוש של הולנד ובלגיה על כיבוש צרפת ? - היטלר בוחר לעקוף את קו מז'ינו המבוצר ולפלוש לצרפת מצפון . . 2 כיצד מתבטאת התוקפנות של ציר רומא ברלין ? - למרות שהיטלר לא נזקק לעזרתו מוסוליני מזדרז לפלוש לצרפת מדרום . 3 איך ניתן להסביר את העובדה שבריטניה מפציצה את הצי של צרפת בעלת בריתה ? - בריטניה לא סומכת על הבטחות היטלר שהצי ישמש רק לשמירה על החופים ולא על ממשלת וישי ששיתפה עולה עם הנאצים . 4 בספר הלימוד מופיעים מספר הסברים לתבוסה המהירה של צרפת . איזה מהם נראה לך ההסבר העיקרי ? נמקו את תשובתכם . קריא ת תמונה עמ' : 183 חיילים גרמנים במצעד ניצחון בפריס , . 1940 . 1 מה משמע ות כניסת החיילים הנאציים דרך שער הניצחון ? תמונה עמ' 'צ : 183 רצ'יל בשידור רדיו . . 1 מה לדעתכם חשיבות שידור נאומיו של צ'רצ'יל ברדיו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר