עמוד:58

יחידה - 3 מלחמה ושואה : אל הפתרון הסופי פרק י : ראשית המלחמה באירופה ( ספטמבר – 1131 יוני ( 1141 מטרות הוראת הפרק › להבין כיצד משפיעה האידיאולוגיה הנאצית על גורל המדינות הכבושות › לנתח את ההבדלים בדפוסי התגובה של המדינות הכבושות › להבין מניין שואבת בריטניה את יכולת העמידה שלה כנגד היטלר הצעות לפתיחת הפרק ניתוח מפה אירופה במלחמת העולם השנייה . ספטמבר - 1939 דצמבר / 1941 עמ' 185 בספר הלימוד באמצעות השאלות המצורפות למפה התלמידים יקבלו מושג על היקף המלחמה , על המדינות המשתתפות בה , האירועים העיקריים והזיקה בין שלבי המלחמה למדיניות האנטי יהודית . מושגים ואישים התלמידים ילקטו מושגים מרכזיים ושמות של אישים וישייכו אותם לשלבי המלחמה . למשל : מושגים : " מלחמת בזק , " גנרלגוברנמן , קו מז'ינו , המלחמה המדומה , נס דנקירק , הבליץ , מדינות גרורות , הסדר החדש אישים : קוויזלינג , צ'רצ ' יל , פטן , דה גול . הכנת ציר זמן התלמידים יערכו רשימה של אירועי המלחמה בשנים 1941-1939 היעזרו בציר הזמן שבאתר תולדוט : גרמניה הנאצית מדבירה עמים http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 537 נושאים לדיון . 1 גרמניה יוזמת מלחמה באירופה הסעיף מתאר את ראשיתה של המלחמה מכיבוש פולין על ידי גרמניה ועד סיפוח הארצות הבלטיות על ידי ברית המועצות . הדגש בהוראת הסעיף הוא על הכיבוש המהיר של פולין והקמת הגנרלגוברנמן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר