עמוד:55

חשוב להדגיש כי עצם ההחלטה של רוב הארגונים היהודיים להתאחד מבטאת סוג של התמודדות והכרה כי אין מקום לפיצול כוחו של הציבור היהודי לנוכח השעה הקשה . עם זאת לא מדובר בארגון שמוכר על ידי השלטונות הנאצים . ליקוט מידע . 1 מה היו תחומי הפעילות של הנציגות הארצית של יהודי גרמניה ? . 2 מה הייתה מטרת הפעולות של הארגון ? . 3 מה היו מקורות המימון של הארגון ? להרחבה . 1 הנציגות הארצית של יהודי גרמניה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15589 . 2 תגובת הציבור היהודי בגרמניה לחוקי נירנברג http : // lib . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15531 המאמר סוקר את העמדות של הארגונים היהודיים השונים והמפנה שחוללו חוקי נירנברג בדרכי המחשבה והמעשה של המוס דות המרכזיים , המחנה הציוני והמחנה הלא ציוני . לדיון . 1 מה הייתה השפעת הפעילות של הנציגות הארצית על יהודי גרמניה ? . 2 כיצד עודדה הפעילות של הנציגות הארצית את ההישארות בגרמניה ? . 3 באיזה אופן השפיעו האירועים על התנועה הציונית בגרמניה ? . 4 כיצד ניתן להסביר את חופש הפעולה שה עניק השלטון הנאצי לתנועה הציונית ? להרחבה קראו באתר תולדוט - . 1 הערך עליית הנוער מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15584 . 2 עליית הנוער ותנועות הנוער בגרמניה בשנות ה ' 30 - http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15530 המאמר מתמקד בשני גורמים יהודיים , שנודעה להם חשיבות רבה במאמצי הסיוע לילדים היהודים במהלך השואה : תנועו ת הנוער הציוניות ועליית הנוער . בגרמניה גוברת ההתעניינות בתנועה הציונית לדיון כיצד ניתן להסביר את הגידול במספר חברי התנועה הציונית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר