עמוד:48

להרחבה עיינו באתר תולדוט על החרם . 1 חרם אחד באפריל 1933 מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15583 . 2 ארגון החרם של ה- 1 באפריל : 1933 הוראת המפלגה הנאציונל- סוציאליסטית ( תעודה ) http : / / lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15522 במסמך הוראות המפלגה הנאציונל-סוציאליסטית לביצוע החרם הכלכלי של ה- 1 באפריל . 33 המסמך מורה על הקמת ועדי פעולה לשם ביצוע מעשי מתוכנן של חרם על חנויות יהודיות , סחורות יהודיות , רופאים יהודים ועורכי דין יהודים . . 3 מודעות על חרם כלכלי נגד יהודים בברלין , 1933 http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15712 בתמונה פרסום באנגלית : " גרמנים הגנו על עצמכם בפני התעמולה היהודית הנוראה . קנו רק בחנו יות גרמניות . " ! ייתכן שהטקסט באנגלית מכוון כלפי יהדות ארצות - הברית ומופיע כאיום על כך שבמידה ויהודי ארצות הברית ינסו לגייס את הממשל האמריקאי כנגד גרמניה , הדבר יוביל לסבל של היהודים בגרמניה . . 4 חיילי SA ליד חנות של יהודים בברלין ביום החרם הכלכלי http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15713 תמונה מיום החרם . אנשי SA במדים לפני חנויות ובתי עסק של יהודים מונע ים כניסת קונים . בנושא התגובה היהודית לחרם ניתן להשוות את תגובתו של רוברט וולטש עם תגובות נוספות . ראו באתר תולדוט : מתגובות יהודי גרמניה לחרם הכלכלי וחוקי אפריל 1933 http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15731 חוקים ותקנות דוחקים את היהודים מן הש ירות הציבורי החוק בדבר החזרת הפקידות המקצועית על כנה מיום 7 באפריל 1933 תאם את האידיאולוגי ה הנאצית על החדירה של היהודים למנגנון הפקידותי . מבחינת הנתונים ב 1933 - היו כ 12 % - מהמפרנסים היהודים פקידים בשירות הממשלתי . משום כך יש בחוק גם פגיעה כלכלית ממשית כדאי לשים לב לסעיף 3 בחוק המתייחס לפקידים שאינם בעלי מוצא ארי . החוק מיישם את תורת הגזע . שריפת ספרים - מאבק אלים בתרבות חשוב להדגיש בהקשר זה גם את הפגיעה הפסיכולוגית ביהודים . למדיניות האנטי יהודית בתחום התרבות היה ערך תעמולתי רב מב חינת הנאצים . אחד היסודות המרכזים באידיאולוגי ה היה הצורך למחוק את ההשתלטות של הרוח היהודית על הת רבות הגרמנית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר