עמוד:47

. 2 המדיניות הנאצית נגד היהודים הדיון בנושא זה מתמקד במאפייני המדיניות הנאצית נגד היהודים בשנים 1939-1933 ובזיקה שבין מדיניות זו לאידיאולוגי ה הנאצית מצד אחד ולהתבססות השלטון הנאצי בשנים אלה מצד שני . : 1134 – 1133 צעדים ראשונים הסעיף עוסק בשנתיים הראשונות לעליית הנאצים לשלטון . האירוע הבולט הוא החרם הכלכלי הכלל ארצי שהוטל ב- 1 באפריל . 1933 החרם נמשך בסופו של דבר יום אחד בלבד אבל הוא ראשיתו של תהליך דחיקת היהודים מהחברה הגרמנית והפגנת כוח של המפלגה הנאצית . מבחינת היהודים הוא מהווה ציון דרך וחשבון נפש באשר לזהותם היהודית . כדאי לשים לב לעובדה שאירוע החרם מתרחש חודשיים לאחר מינויו של היטלר לקנצלר . בשבועות הראשונים הוא היה צריך לבסס את שלטונו . היזומה לחרם היא מצד דרגים נמוכים יותר במפלגה שפעלו באופן עצמאי נגד היהודים . החרם הוא היענות ללחצים אלה וגם צורך של היטלר לשלוט בכוחות האלימים במפלגה . על רקע זה יש להבין את ההוראות להימנע מאלימות שכן החרם נועד גם לבחון את שליטת היטלר במפלגה . הסבר נוסף להוראות אלה הוא רצונו של היטלר לייצור מראית עין של מדינה שומרת חוק . יש גם התחשבות בדעת הקהל בחו ) ל" ראו סעיף 2 בהוראות האוסר על פגיעה באזרחי חוץ ) היבט נוסף בחרם הוא היותו משקף את האידיאולוגי ה הנאצית שראתה את היהודים משתלטים על הכלכלה . מכאן ההסבר שניתן ( סעיף 6 בהוראות ) שהחרם הוא הגנה על העבודה הגרמנית מפני הניצול היהודי . באופן נסתר יש בחרם גם ביטוי לטיעון האנטישמי על הקשרים הבינלאומיים של הידודים . החרם אמור להפסיק את תעמולת הזוועה נגד גרמניה . ( סעיף 10 , 6 בהוראות ) ( כדאי להתייחס לקשיים שבהגדרת עסק יהודי : האם הבעלים י הודים ? העובדים הם יהודים ? זה מעורר לראשונה את הקושי בהגדרת היהודי . כמו כן החרם הסב נזק לגרמנים , לעובדים גרמנים , לחברות הביטוח , לחנויות סמוכות ) חרם על בתי עסק בבעלות יהודית לדיון : . 1 מה ההסבר שנתנו הנאצים להטלת החרם ? כיצד משקף הסבר זה את האידאולוגיה הנא צית ? . 2 מדוע נמשך החרם רק יום אחד ? . 3 מדוע הורתה המפלגה הנאצית לפעיליה להקפיד שהחרם יהיה ללא אלימות ? . 4 האם החרם היה הצלחה או כישלון מבחינת הנאצים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר