עמוד:45

פרק ט : יהודים בגרמניה הנאצית מטרות הוראת הפ רק › הכרת המאפיינים הדמוגראפיים , החברתיים והאידיאולוגיים של יהודי גרמניה במטרה להבין את תגובתם לנוכח המדיניות האנטי יהודית › ניתוח המדיניות האנטי יהודית בגרמניה והזיקה שבין הצעדים שננקטו לאידיאולוגיה הנאצית › הבנת הקשיים האובייקטיביים שעמדו בפני יהודי גרמניה במטרה למנוע האשמה פשטנית של אי ראיית הנולד . ציר הזמן רשמו את האירועים במדיני ות האנטי יהודית בשנים 1939-1933 מיינו את האירועים לפי תחומים - חקיקה / גילויי אלימות . כיצד משקפים האירועים את האידיאולוגיה הנאצית ? ( התפיסה על ההשתלטות של היהודים על גרמניה / הצורך להבדיל בין החבה הגרמנית לבין היהודים / הפגיעה בכלכלה היהודית / הפגיעה בדת ) הצעות לפתיחת הפרק עליית הנאצים לשלטון חוללה תמורה מכרעת במצבם של יהודי גרמניה . הפרק פותח בתמונת המצב בשנת 1933 וסוקר את המדיניות האנטי יהודית במהלך שנות ה . 30 - הפרק סוקר בהרחבה את האירועים הבולטים במדיניות הנאצית נגד היהודים ובוחן את התגובה של יהודי גרמניה להחמרה במצבם . בפרק מידע על אפשרויות ההגירה שעמדו בפניהם לנוכח עמדתן של מדינות העולם בשאלת ההגירה . תמונת מצב : היהודים בגרמניה עם עליית הנאצים לשלטון נושאים לדיון . 1 יהודי גרמניה ע רב עליית הנאצים הדיון בנושא זה יתמקד במ אפיינים הייחודיים של יהודי גרמניה ובמעמדם החוקי והחברתי בגרמניה ערב עליית הנאצים לשלטון . ליקוט מידע קראו את הפסקאות הבאות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר