עמוד:44

היטלר מאיים על פולין לדיון . 1 במה דומה דרישתו של היטלר לקבל לידיו את העיר דנציג לדרישתו הקודמת לקבל את חבל הסודטים ? . 2 מדוע הגיבו צרפת ובריטניה בדרך שונה ? ברית מפתיעה בין אויבים : הסכם ריבנטרופ- מולוטוב לדיון . 1 מה היה תוכנו הגלוי ומה היה תוכנו הסמוי של חוזה ריבנטרופ - מולוטוב ? מה היו שיקוליו של היטלר ומה היו שיקוליו של סטלין בחתימה על חוזה ריבנטרופ - מולוטוב ? מה היה מפתיע בהסכם זה ? להרחבה הערך ריבנטרופ- מולוטוב , חוזה , מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15250 . 3 שיקולי המדיניות במדי נות המערב ובגרמניה הנאצית לדיון . 1 מה הוביל למדיניות הפייסנית של מדינות המערב ? . 2 מתי הבי נו מנהיגי מדינות המערב כי מדיניות הפייסנות כשלה ? . 3 מה היו השיקולים של התומכים במדיניות הפייסנות ? . 4 מדוע לדעתכם כשלה מדיניות הפייסנות ? פעילות במליאת הכיתה - דיון . 1 מדוע התקופה שבין שתי מלחמות העולם מכונה "שביתת נשק של עשרים שנה ? " . 2 מה עשויים להיות ההישגים ומה עלולים להיות הקשיים בנקיטת עמדה פייסנית ? . 3 האם נכון לטעון כי מלחמת העולם השנייה הייתה בלתי נמנעת ? פעילות בקבוצות עריכת משפט ציבורי בשאלת עמדת המדינות הדמוקרט יות מול התוקפנות הפאשיסטית . האשמה : המדינות הדמוקרטיות וחבר הלאומים גילו מדיניות פייסנית מול התוקפנות של המדינות הפאשיסטיות . חלוקה לשתי קבוצות : הקטגוריה והסנגוריה . שתי הקבוצות יקראו את המידע שבפרק ואת התעודות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר