עמוד:43

לסיכום הסעיף מהו בעיניכם האירוע המשמעותי ביותר במדיניות החוץ הגרמנית בשנים אלה ? נמקו את הבחירה : 1131-1131 . 2 ההקצנה במדינ יות החוץ של גרמניה סיעור מוחין אילו צעדים מהווים עילה למלחמה ? על סמך כותרות הסעיף : איזו מהפעולות שנקט היטלר נראית בעיני התלמיד ים כמכריעה בתהליך ההידרדרות לקראת מלחמה ? מדוע ? בנושא זה חשוב לשים לב להסלמה במדיניות התוקפנות . כמו כן חשוב לשים לב לעובדה שב 1937 , - ארבע שנים לאחר עלי תו של הנאציזם לשלטון בגרמניה ולמרות הפעולות שנקט לביסו ס שלטונו , דבריו של היטלר לא מתקבלים על ידי שר המלחמה ושר החוץ . אבל ה תוצאה איננ ה ביטול תכניות המלחמה אלא הדחת המתנגדים . היטלר מספח את אוסטריה לדיון . 1 מה היו השיקולים של היטלר בסיפוח אוסטריה ? . 2 איזה חל ק בשיקולים יש לתפיסה הגזענית ואיזה מקום תופסים שיקולים פוליטיים ? . 3 מי סייע להיטלר לספח את אוסטריה ? . 4 מה היו תוצאות הסיפוח ? חשוב לשים לב לתוצאות שונות : צבאיות , כלכליות , לאומיות , בינלאומיות . להרחבה הערך אנשלוס מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 8421 היטלר דורש את חבל הסודטים מצ'כוסלובקיה לדיון מה גרם להיטלר להאמין כי דרישתו להחזיר את חבל הסודטים תיענה ? קריאת תמונה עיינו בתמונה בעמ' 148 מה ניתן לל מוד מקבלת הפנים לחילי גרמניה ? היטלר פולש לצ'כוסלובקיה לדיון : . 1 מדוע הפכה ועידת מינכן סמל לציניות פוליטית ? . 2 מהי לדעתכם תרומתה של ועידת מינכן למלחמת העולם השנייה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר