עמוד:40

פרק ח : מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית בעשרים השנים שבין שתי מלחמות העולם ( 1939 - 1919 ) איים צילה של מלחמה קרבה על מדינות באירופה , באסיה ובאפריקה , וחוזי השלום שנחתמו לאחר " המלחמה הגדולה" - מלחמת העולם הראשונה – קרסו . האחריות לה ידרדרות היחסים הבינלאומיים מוטלת מצד אחד על גרמניה ואיטליה , שתי המדינות הפשיסטיו ת ומצד שני על חבר הלאומים שגילה חולשה פוליטית לנוכח תוקפנותן . הפרק מתמקד במדיניות החוץ הגרמנית בשנים אלה . שני קווים מאפיינים את מדיניות החוץ של גרמניה : האחד הוא הפרה מתמשכת של חוזה ורסאי וחתירה ליישום האידיאולוגי ה של " מרחב המחיה" והשני הוא המדיניות הפייסנית שבה נקטו חבר בלאומים ומדינות העולם כלפי הפרות החוזה מצד גרמניה . מטרות הוראת הפרק › הכרת התהליכים הבינלאומיים שהובילו לפרוץ מלחמת העולם השנייה › ניתוח תגובתן של מדינות אירופה לנוכח המדיניות התוקפנית של גרמניה והקשר שבין תגובה זו להקצנה במדיניות החוץ הגרמני ת הצעות לפתיחת הפרק הפקת מידע מכותרות הפרק איזו תמונה עולה מקריאת הכותרות על מדיניות החוץ של גרמניה הנאצית ? על מדיניות מדינות המערב ? פעילות מטרימה : התלמידים יערכו טבלה הכוללת את הצעדים שבהם נקט היטלר במדיניות החוץ ובטור המקביל גילויים של מדיניות הפייסנות . ניתן לחלק את המשימה לשתי קבוצות אחת שתתמקד במדיניות החוץ הגרמנית והשנייה במדיניות הפייסנות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר