עמוד:36

פעילות כיתתית ניתן לחלק את המשימות לקבוצות שונות בכיתה › ציינו מאפיינים של דמות האדם החדש שביקשו הנאצים לעצב באמצעות החינוך נאמן למולדת , נאמן למנהיג , גוף בריא , קשוח וצייתן ( › באילו אמצעים נקטו הנאצים כדי לעצב את האדם החדש ? קריאת " הייל היטלר" והצדעה למנהיג , לימוד תולדות חייו של היטלר , שיעורים בתורת הגזע , פיטורי מורים סוציאליסטיים קומוניסטים ויהודים , שינוי תוכן ספרי ההיסטוריה ברוח לאומנית , שינוי תכנית הלימודים בביולוגיה , הע נקת עדיפות לחינוך גופני ' יצירת מסגרות לא פורמאליות - היטלריוגנד , יונגמדל , הכשרת סגל מנהיגות › אילו פעולות טרור ננקטו כדי לעצב אדם חדש ? אלימות באוניברסיטאות - סילוק מרצים לא נאציים , אספות פוליטיות ; חובת השתייכות ללשכת הרייך לתרבות ; רשימות של יצירות אסורות - שריפה פומבית של ספרים . להרחבה על ההיטלר יוגנד ראו באתר תולדוט הערך היטלריוגנד מתוך האנציקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 8433 ההיטלר יוגנד שורפים ספרים ו נשבעים אמונים להיטלר , גרמניה , לפני המלחמה . http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15724

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר