עמוד:34

פרק ז : תעמולה , חינוך וטרור בגרמניה הנאצית מטרות הוראת הפרק › הבנת כוחה של תעמולה וניתוח היסודות הפסיכולוגיים והרעיוניים שבהם היא משתמשת . › הכרת האמצעים השונים של התעמולה הנאצית › ניתוח מאפייני הטרור שהיו במשטר הנאצי במטרה להבין את כיצד הוכשרה הקרקע ליישום האידי אולוגיה הנאצית . הצעות לפתיחת הפרק סיעור מוחין אילו אמצעי תעמולה אתם מכירים ומה ייחודו של כל אמצעי ? ( עיתונות , רדיו , טלוויזיה , אסיפות , מצעדים , סיסמאות , כרזות , שירים , סרטים , ספרים , שיחות אישיות ) נושאים לדיון . 1 תעמולה בשירות האידיאולוגי ה והשלטון ליקוט מידע . 1 באילו אמצעי תעמולה השתמשו הנאצים ? . 2 כיצד השפיעו האסיפות על ההמונים ? פעילות רשמו את המאפיינים של אסיפות ההמונ ים הנאציות . ) ריבוי משתתפים , הופעה אישית של מנהיגי המפלגה בכל אסיפה , נאומים משלהבים , בימוי של האסיפה –כניסה של היטלר , שירי לכת , הנפת דגלים , קריאות קצובות של סיסמאות , תכנון הזמן של האסיפה לשעות הערב , סיסמאות קצרות וקליטות , עימותים יזומים ) לדיון באיזה אופן השתמשו הנאצים ברדיו ? באיזה אופן השתמשו הנאצים בקולנוע ? אילו עקרונות אידיאולוגיי ם באו לידי ביטוי בסרטים ? באילו אמצעים חזותיים המחישו הסרטים עקרונות אלה ? להרחבה בנושא התעמולה הנאצית ראו באתר תולדוט : הערך תעמולה נאצית מתוך האנצ יקלופדיה של השואה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15752

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר