עמוד:30

פרק ו : עליית הנאצים לשלטון בגרמניה מטרות הוראת הפרק › ניתוח מקורות החולשה של רפובליקת ויימאר במטרה להבין כיצד ניצלו הנאצים את חולשת המשטר הדמוקרטי כדי להגיע לשלטון › הבנת המורכבות שבמעמדה הב ינלאומי והכלכלי של גרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה במטרה למנוע תפישה פשטנית הקושרת בין תוצאות המלחמה לעליית הנאציזם נושאים לדיון . 1 גרמניה : מקיסרות לרפובליקה דמוקרטית סיעור מוחין חוקרים טוענים כי רפובליקת ויימאר הייתה " רפובליקה ללא רפובליקאים" . אילו יסוד ות חברתיים לא תמכו ברפובליקה ? מה היו הבעיות המרכזיות של רפובליקת ויימאר ? היעזרו בספר הלימוד בפסקאות הבאות : הממשלה החדשה של גרמניה המובסת חותמת על כניעה ממשלת הרפובליקה נאלצת להסכים לחוזה ורסאי חוגי הימין תוקפים את ממשלת הרפובליקה חוקה חדשה לר פובליקה משברים פוליטיים מחלישים את רפובליקת ויי מאר משבר כלכלי בראשית שנות ה עשרים מחליש את הרפובליקה המשבר הכלכלי העולמי מחליש גם את רפובליקת ויימאר על סמך המידע בפסקאות אלה כדאי לערוך טבלה ובה מיון לפי תחומים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר