עמוד:28

ספר הלימוד כולל תעודות העוסקות בשלושה היבטים של האידיאולוגי ה הנאצית : הלאומנות , הגזענות והאנטישמיות . אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות . כל קבוצה תתמקד באחת התעודות שבפרק ותענה על השאלות לניתוח התעודה . לאחר מכן המורה יסכם על הלוח את עיקרי האידיאולוגי ה הנאצית על פי התעודות בסיכום הטבלה יעמוד המורה על ההשקפות השונות הבאות לידי ביטוי בנאצים : פולקיזם , דרוויניזם , גזענות , אנטישמיות . להרחבה בנושא הגזענות ראו גם באתר תולדוט הערך : גזענות מתוך האנציקלופדי ה של השואה http : // historynet . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15760 פעילות בנושא הגזענות תמונות באתר תולדוט . 1 תעמולה נאצית : כתבה בעיתון המשווה בין ילד גרמני- ארי לילד יהודי http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15790 . 2 מכשיר מדידה לקביעת סיווג גזעי , שנות ה 30 http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15345 באמצעות התמונות ניתן ללמוד על התכונות המיוחסות ליהודי לעומת התכונות המיוחסות לארי . חשוב להדגיש בפני התלמידים את האופי הדטרמיניסטי של הגזענות : התכונות אינן ניתנות לשינוי בשום דרך שהיא ולכן גם המרת הדת לא תעזור .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר