עמוד:27

היטלר מנהיג את המפלגה הנאציונל- סוציאליסטית פ עילות באילו אמצעים נקט היטלר כדי לבסס את המפלגה הנאצית ? - גידול מספ ר חברי המפלגה - אספות המונים - טרור ואלימות של הסא" - קשרים עם חוגים בעלי השפעה היעזרו באתר תולדוט בקריקטורות המתארות את צעדיו הפוליטיים הראשונים של אדולף היטלר Hitler in Caricature . http : // www . ca lvin . edu / academic / cas / gpa / caric . htm כיצד מתואר היטלר בקריקטורות ? ל דיון . 1 מאילו חוגים היו מצביעי המפלגה הנאצית ? חשוב להדגיש כי בהיטלר תמכו לא רק מובטלים וחוגי ימין אלא גם תעשיינים וגם פועלים , עובדי הצווארון הלבן , פקידים וסטודנטים . המפלגה הנאצית לא הייתה מפלגה של אספסוף . . 2 איך ניתן להסביר את תמיכתם של חוגים שמרניים בהיטלר ? חשוב להדגיש בפני התלמידים את החשש של חוגים רבים בגרמניה מהתחזקות המפלגה הקומוניסטית . . 3 כיצד ניתן להסביר את העובדה שלמרות הירידה בכוחה של המפלגה הנאצית בבחירות ב 1932 - מינה הנשיא הינדנ בורג את היטלר לקאנצלר גרמניה ? על תמונת המצב הפוליטית ראו באתר תולדוט : א . תוצאות הבחירות לרייכסטאג , 31 . 7 . 1932 http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15310 ב . תוצאות הבחירות לרייכסטאג , 5 . 3 . 1933 http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 15311 . 2 האידיאולוגי ה הנאצית עיקרי האידיאולוגי ה הנאצית : האידיאולוגי ה הנאצית איננה מתמצה בתפיסותיו של היטלר . היטלר לא יסד את המפלגה אלא הצטרף אליה ומפלגה נאצית הייתה קיימת גם באוסטריה . עם זאת להיטלר תפקיד מרכזי בניסוח מצע המפלגה וגיבוש תפיסת העולם הנאצית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר