עמוד:25

פרק ה : האידיאולוגי ה הנאצית מטרות הוראת הפרק › הכרת הרקע החברתי והפסיכולוגי שבו הייתה נתונה גרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה › ניתוח אישיותו והשקפת עולמו של היטלר והבנת התהליכים שסייעו לו לעלות לשלטון › בחינת ההיבטים הייחודיים של האידיאולוגיה הנאצית ב השוואה לאידיאולוגיה האנטישמית והגזענית הצעות לפתיחת הפרק סיעור מוחין : . 1 מה ידוע לכם על מצבה של גרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה ? - תבוסה צבאית , אובדן טריטוריה , תשלומי פיצויים , הגבלות מדיניות וצבאיות בחוזה ורסאי , אבטלה ואינ פלציה . . 2 מה משמעות המושג " סכין בגב האומה ? " - חוסר השלמה עם התבוסה . מישהו אשם בכך שגרמניה הפסידה וזה לא הצבא . כדאי לדון עם התלמידים על משמעות המיתוס : . 1 המיתוס יוצר דימוי רכרוכי ובוגדני של מנהיגי רפובליקת ויימאר . . 2 המיתוס מונע חשבון נפש . . 3 המיתוס מפנה אצבע מאשימה כלפי גורמי השמאל וגורמים פציפיסטיים שיהודים רבים נמנו על שורותיהם . . 3 מה היו ההשלכות החברתיות והפסיכולוגיות של ה תבוסה במלחמה ? -רבים מהחיילים המשוחררים לא נקלטו במסגרות שמחוץ לצבא והיו לגרומים מתסיסים בגרמניה . - המלחמה יצרה שינוי ערכים – הערצת הברוטאליות וכמיהה לסמכות . - השאיפה לנקמה : " פולחן החייל המת" המעורר את הגרמנים לנקום על התבוסה . -חוסר יציבות של המעמד הבינוני - הסמלים המסורתיים מלוכה , מדינה ומשפחה איבדו את מקומם . להרחבה על תבוסת גרמניה ועל חוזה ורסאי ראו באתר תולדוט , הערך : המלחמה הגדולה" : 1918-1914 - סדר עולמי חדש http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 11808 המאמר בוחן את השינויים שחלו בעקבות מלחמת העולם הראשונה . נחתם הסכם שלום בין המדינות - חוזה ורסאי , חוזה שקבע שינויים טריטוריאליים והגבלות צבאיות חמורות על גרמניה , והוקם חבר הלאומים - ארגון בינלאומי לשמירת השלום והביטחון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר