עמוד:20

נושאים לדיון . 1 כמה מאפיינים בולטים למשטרים טוטליטרי ים ליקוט מידע : התלמידים יערכו רשימה של מאפייני המשטר הטוטליטרי על פי החוקרים קרל פרידריך וזבגנייב בז'ז'ינסקי . אידיאולוגי ה רשמית אחת , שאיפה לעצב " אדם חדש , " מפלגה המונים אחת , מנהיג חזק וכל-יכול , מנגנון מפלגתי , פולחן אישיות , שליטה מוחלטת על אמצעי תקשורת ההמונים , הפצת תעמולה וגיוס ההמון , הפעלת אמצעי טרור , פיקוח ריכוזי על השימוש בנשק , פיקוח ריכוזי על כלכלת המדינה , מדיניות חוץ תוקפנית . המורה יכול להסב את תשומת הלב לניגוד שבין מאפיינים אלה לתפישת העולם הליברלית המכירה בזכויות הטבעיות של כל אדם ורואה בכל אדם יצור תבוני ואוטונומי . מכאן נובעת זכותו לחופש ביטוי ולחופש דת לזכות לקניי ן ולזכות לשוויון . בחברה ליברלית קיימת הפרדה בין התחום הפרטי לציבורי ומעורבות מוגבלת של המדינה בחיים הכלכליים . כל אלה עומדים בסתירה למשטרים ה טוטאליטריים המופיעים בספר הלימוד . לדיון . 1 במה שונים מאפייני המשטר הטוטליטרי ממשטר דמוקרטי ? . 2 אילו מהמאפיינים של משטר טוטליטרי יכולים להתקיים גם במשטר דמוקרטי ? . 2 משטר טוטליטרי בברית המועצות קריאת תמונה עמוד 79 למעלה מימין : לנין נואם , כרזה , רוסיה 1920 , . 1 כיצד בחר מאייר הכרזה להציג את לנין ? . 2 התבוננו ברקע הכרזה - מה בחר מאייר הכרזה להציג בו ? שערו מדוע עמוד 79 למעלה משמאל : כרזה : " בהנהגת המפלגה הבולשביקית ובהנחיית הוועד המרכזי והמנהיג הקדוש של הפרולטריון , החבר סטלין – קדימה אל שמחה ואושר של האנושות" . 1 מה מייצגת כל אחת מן הדמויות בכרזה ? היעזרו במראה כל דמות , בלבושה , ובפריט שהיא אוחזת . . 2 מה תוכלו לומר על דמותה של ברית המועצות על פי הכרזה ? עמוד 79 למטה : צעירים חברי הקומסומול צועדים ונושאים את תמונת דיוקנו של סטלין מי הם הצועדים ? כיצד הם לבושים ? מה מביעה תנ ועת היד שלהם ? . 2 כיצד מבטאת התמונה את ערך השוויון ? . 3 כיצד מבטאת התמונה את פולחן האישיות ? . 4 עיינו בתמונת מצעד נערי ההיטלריוגנד בעמוד , 129 והשוו לתמונה זו . במה דומות ובמה שונות שתי תנועות הנוער הללו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר