עמוד:18

. 3 הסכסוך בארץ ישראל והשפעתו על היהודים באגן הים התיכון סיעור מוחין כיצד לדעתכם ישפיע הסכסוך בין יהודים לערבים בארץ ישראל על היהודים בארצות הים התיכון ? ליקוט מידע . 1 הביאו דוגמאות להשפעת הסכסוך בין יהודים לערבים בארץ ישראל על היהודים בארצות הים התיכון . 2 הביאו דוגמאות להשפעת המשטרים האנטישמיים והפא שיסטיים באירופה על מצב היהודים בארצות הים התיכון . לדיון במה דומה ובמה שונה הפעילות הלאומית היהודית במדינות אירופה ( היעזר ו בפרק ב , ( לפעילות הלאומית היהודית במדינות צפון אפריקה ? . 4 שינוי ביחס החברה המוסלמית והמיעוט הקולוניאלי אל היהודים ל יקוט מידע . 1 מה הייתה השפעת ההתעורר ות הלאומית על היחס ליהודים במדינות אגן הים התיכון ? . 2 מה הייתה השפעת ה תעמולה הנאצית על היחס ליהודים במדינות אגן הים התיכון ? 3 . מה הייתה תגובת ההודים לעלית הנאציזם ? את המידע על ההשפעה של האנטישמיות ניתן לרכז בטבלה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר