עמוד:17

. 2 פעילות ציונית במדינות אגן הים התיכון ליקוט מידע . 1 מדוע הייתה השפעתה של התנועה הציונית בארצות האסלאם מוגבלת בתחילת דרכה ? . 2 מי היו תומכי התנועה הציונית בארצות האסלאם ומי היו מתנגדיה ? . 3 הביאו דוגמאות ל פעילות ציונית בארצות האסלאם . . 4 מה הייתה חשיבותן של תנועות הנוער הציוניות ? . 5 אילו גורמים השפיעו על העלייה לארץ ישראל מהמדינות העצמאיות ? לדיון מה היו הגורמים שעוררו את הפעילות הציונית בארצות הים התיכון ומה היו הגורמים שהקשו עליה ? הסבירו כל אחד מן הגורמים . ניתוח תעודה קראו את התעודה בעמ' : 65 פעילות ציונית בקרב הנוער בסוריה אילו קשיים מתאר הכותב ? מה היה תוכן הפעילות הציונית ? להרחבה על הפעילות הציונית בצפון אפריקה ראו באתר תולדוט : הפעילות הציונית בצפון-אפריקה עד סוף מלחמת-העולם השנייה : מקונגרס באזל עד מלחמת- העולם הראשונה http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 14754 במאמר תיאור מעמדם המשפטי של היהודים בכל אחת מהארצות וההשפעה שהייתה לכך על הפעילות הציונית . מסקנת הכותב היא כי בראשית ההתארגנות הציונית בצפון אפריקה ניכר מקומם של הרבנים וכן של בעלי עמדות חברתיות חשובות ולא הייתה חדירה לשכבות המשכיליות הפעילות הציונית בצפון-אפריקה עד סוף מלחמת-העולם השנייה : המצב בין שתי מלחמות- העולם http : // lib . toldot . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 14755 בעקבות הצהרת בלפור חלה התעוררות בפעילות הציונית בארצות צפון אפריקה בעיקר במרוקו ובתוניסיה . לעומת זאת באלג'יריה נותרה האוכלוסיי ה היהודית באדישותה כלפי הציונות למעט מספר חוגים ציוניים . המאמר מונה את הגורמים לירידה הניכרת בפעילות הציונית לקראת אמצע שנות העשרים בכל רחבי צפון אפריקה ומתאר את הניסיונות שנעשו לתיקון המצב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר