עמוד:11

. 4 זהות יהודית , זהות לאומית וביטויים של אוטונומיה תרבותית פעילות כיתתית הכיתה תחולק לארבע קבוצות שתייצגנה את דפוסי ההתמודדות של יהודי פולין עם שאלת זהותם הלאומית קבוצה א' תייצג את הבונד קבוצה ב' תייצג את אגודת ישראל קבוצה ג' תייצג את הציונים הכלליים . קבוצה ד' תייצג את המתבוללים כל קבוצה תציג בפני הכיתה את עמדתה - › מ ה מאפיין את הזהות היהודית של המפלגה ? › אילו מוסדות ופעולות הקימה המפלגה ? › מה יחסה של המפלגה למדינה הפולנית ולזכויות היהודים בה ? › מה יחסה של המפלגה לציונות ? ליקוט מידע . 1 הביאו דוגמאות לכל אחד מתחומי האוטונומיה של יהודי פולין . ( פוליטיקה , חינוך , עיתונות , תנועות נוער ) . 2 מהי הדילמה שעמדה בפני יהודי פולין בתחום החינוך ? . 3 ערכו רשימה של בתי ספר שהיו בפולין וציינו את המאפיין הייחודי של כל אחד מבתי הספר שפת ההוראה , תכני הלימוד , השקפת עולם . . 4 ערכו רשימה של תנועות הנוער שהיו בפולין וציינו את המאפיין הייחודי של אחת מהתנועות . . 5 ציינו שני הבדלים בין היהודים הוותיקים במדינות מערב אירופה לבין המ הגרים אליהן ממזרח אירופה ? פעילות בחרו את אחד הזרמים הציוניים שפעלו בפולין . הסבירו מה הייתה עמדת הזרם שבחרתם בנושאים הבאים : › עלייה לארץ ישראל › פעילות תרבותית בפולין › הדרך להגשמת הציונות בארץ ישראל לדיון . 1 מה היו הקשיים שעמם נאלצו להתמודד כל המפלגות הציוניות בפולין ? . 2 מה היה יחסם של היהודים במערב אירופה לציונות ? . 3 כיצד השפיעו ההבדלים בין היהודים הוותיקים בקהילות במערב אירופה ל בין היהודים שהיגרו ממזרח אירופה על היחסים ביניהם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר