עמוד:9

. 2 המעמד ה חוקי והמשפטי של היהודים וגילויי האנטישמיות ליקוט מידע . 1 מה הרקע למדיניות האפליה נגד יהודי פולין ? . 2 במה באה לידי ביטוי האפליה נגד יהודי פולין ? . 3 באילו דרכים התמודדו יהודי פולין עם האפליה נגדם ? לדיון . 1 מדוע שמרה פולין על חוזה המיעוטים ומה גם לביטולו ב ? 1934 - . 2 באילו דרכים התמודדו היהודים עם הכרסום בשוויון האזרחי ומה היו הבעיות בכל אחת מהדרכים שנקטו ? קריאת תמונה התבוננו באיור בעמ 22 " פולין לפולנים" , פוזנאן , פולין . . 1 כיצד הציג המאייר את היהודים וכיצד את הפולנים ? . 2 מה רוצה המאייר לומר בכך שהיהודים יורי ם בגבם של הפולנים ? . 3 מה משמעות הסיסמה" פולין לפולנים" מבחינת מעמדם של המיעוטים בפולין ? ליקוט מידע . 1 מה היית ה המדיניות שנקטו שלטונות הונגריה ביחס ליה ודים ? . 2 מה היית ה המדיניות שנקטו שלטונות רומניה ביחס ליה ודים ? לדיון . 1 מה היו הגורמים לגילויי האנטישמיו ת בהונגריה ? . 2 כיצד השפיעה המהפכה הקומוניסטית על גילויי האנטישמיות בהונגריה ? . 3 כיצד השפיעה עליית הנאציזם בגרמניה על גילויי האנטישמיות במדינות מערב אירופה ? קריאת תמונה התבוננו באיור בעמ' 26 כרזת בחירות של תנועת " צלב החץ " בראשית דרכה . 1 כיצד מאוירים היהודי ם וכיצד מאוירים ההונגרים ? . 2 לאיזה קהל בוחרים מכוונת הכרזה ? נמקו את תשובתכם ניתוח תעודה גילויי אנטישמיות ברומניה , אלבר לונדר בתעודה מתאר לונדר גילויי אלימות שונים נגד היהודים מי הם ה יסודות האנטישמיים בחברה הרומנית ? כלפי מי מכוונת האלימות ? האם יש במקור הס בר להתעוררות האנטישמית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר