עמוד:8

פרק ב : המיעוט היהודי באירופה : בין השתלבות ל דחיקה מטרות הוראת הפרק › הכרת מעמדם המשפטי , הכלכלי והחברתי של היהודים באירופה בין שתי מלחמות העולם והפגיעה בהם ב תחומים אלה בהמשך התקופה . › בחינת זהותם היהודית ותרומתם והשפעתם התרבותית והחברתית של היהודים באירופה כרקע להבנת תגובותיהם לנוכח ההתערערות במעמדם . הצעות לפתיחת הפרק עיון במפות 5 – 2 אילו מדינות שבהן יושבים יהודים הן מדינות חדשות ? כיצד , לדעתכם , תשפיע עובדה זו על מעמדם של היהודים ? נושאים לדיון . 1 הקיבוצים היהודיים באירופה אחת השאלות שניתן לדון בהן בהוראת פרק זה היא האם השתלבותם של היהודים בחברה הסובבת תסייע להם בעת צרה או להיפך ? האם שוויון חוקתי יספק להם הגנה בשעת מבחן ? סיעור מוחין . 1 אילו גורמים משפיעים על גידול ה אוכלוסייה ? . 2 אילו גורמים משפיעים על המעמד המשפטי של היהודים ? לדיון . 1 כיצד השפיעו תהליכי המודרנה על הדמוגרפיה היהודית ? . 2 שוויון הזכ ויות במדינות החדשות נתקל בקשיים . הסבירו מדוע . ניתוח תעודה היהודים בצ'כוסלובקיה , אלבר לונ דר ב שאלות על התעודה י ש התייחסות לזהות הדתית והלאומית של היהודים ולמעמדם החוקי והחברתי בצ'כוסלובקיה . ניתן לקשר את המידע בתעודה לנאמר בטקסט - מה הקשר בין המעמד של היהודים בצ'כוסלובקי ה ליציבות המשטר הדמוקרטי ? להיותה של צ'כוסלובקיה מדינה רב לאומית ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר