עמוד:7

לד יון . 1 מדוע התקשו המדינות החדשות להקים משטר דמוקרטי ? . 2 מדו ע היה צורך בניסוח חוזה המיעוטים ומה היה תוכנם ? . 2 דפוסי התפתחות של מדינות הלאום ליקוט מידע . 1 מה היו הבעיות בקביעת גבולותיה של פולין וכיצד נפתרו ? . 2 עם אילו קשיים התמודדה פולין ? . 3 כיצד הצליחה צ' כוסלובקיה להתמודד עם הקשיים שליוו את הקמתה ? פעילות כיתתית התלמידים יאספו מידע על הקשיים שהתעוררו במדינות החדשות בעקבות המלחמה וירכזו אותם בטבלה לדוגמה : להרחבה ניתן להפנות את התלמידים לצפייה בהרצאה של ד"ר רפי ואגו באתר תולדוט : צמיחת המדינות הלאומיות באירופה במאות ה 19 - וה 20 - חלק א : דיון בהגדרה של מדינה לאומית , ביחסים בין הלאום למדינת האם וביחס של מדינת הלאום למיעוטים לאומיים שבתחומיה חלק : 'ו סיכום השינויים הפוליטיים שהתרחשו בעקבות מלחמת העולם הראשונה ודיון בתופעת המדינה הלאומית בפתח המאה ה . 21 - http : // toldot . cet . ac . il / movie 3 . aspx

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר