עמוד:6

יחידה – 1 מיעוטים לאומיים בין שתי מלחמות העולם ( 1131 – 1111 ) פרק א : מדינות לאום חדשות באירופה מטרות הוראת הפרק › הכרת המציאות הבינלאומית החדשה שנוצרה בין שתי מלחמות העולם כ הסבר לתביעות הטריטוריאליות של גרמניה בהמשך התקופה והבנת המתיחות על רקע לאומי בכל אחת מהמדינות . › ניתוח הקשיים של המדינות החדשות בביסוס משטר דמוקרטי כרקע להבנת צמיחתם של המשטרים הטוטליטאריים . הצעות לפתיחת הפרק ניתוח מפה 1 . 1 אילו מדינות חדשות קמו לאחר מלחמת הע ולם הראשונה ? . 2 מהו העיקרון שעל פיו קמו המדינות החדשות ? . 3 אילו מהמדינות החדשות הן מדינות לאום ואילו הן מדינות רב לאומיות ? . 4 מהן , לדעתכם , הבעיות שעלולות להיווצר במדינות רב לאומיות ? כדאי להסב את תשומת לבם של התלמידים לכך שגם במדינות לאום יושבים מיעוטים לאומיים נו ספים ללאום השולט במדינה . כמו כן יש לחדד את ההבחנה בין מדינות רב לאומיות שבהן המיעוטים הלאומיים הם בעלי מעמד שווה לעומת מדינות לאום שבה ן יש העדפה סמלית או חוקית ללאום אחד . סיעור מוחין מה משמעות המושגים : מדינת לאום , מיעוטים לאומיים . עיקרון ההגדרה העצמית . נושאים לדיון . 1 האימפריות הרב לאומיות מתפרקות הסעיף מתאר את המציאות המדינית החדשה שנוצרה באירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה ואת הקשיים שעמם התמודדו המדינות החדשות . חשוב להבחין בין קשיים שאתן התמודדו כל המדינות לאחר המלחמה לבין קשיים ייחודיים למדינות החדשות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר